Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13Отворена покана НАСЛЕДСТВО

линк към страница

ОТВОРЕНА ПОКАНА НАСЛЕДСТВО
за проектни предложения като част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019

Фондация „Пловдив 2019" обявява отворена покана за проекти, която цели осигуряването на устойчиво развитие на културни инициативи и събития в град Пловдив, продължение на интензивната културна програма на Европейска столица на културата и предоставяне на възможност за разширяване на създадени партньорства, утвърждаване на генерирания културен потенциал и надграждане на придобития капацитет.
Отворената покана е естествено продължение на основните цели в работата на фондация „Пловдив 2019", а именно създаването на богат културен афиш, дългосрочното подобряване на културния климат в Пловдив, постигане на положителна промяна сред неговите жители, развиване на общуването помежду им и разширяване на културния периметър на града и на страната с отварянето към европейската и международна сцена.

Настоящата отворена покана е валидна за реализация на проекти в периода 2020 - 2021 г. и е насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина. Предложения могат да изпращат както кандидати, които са имали вече селекциониран и осъществен проект в основната програма на Пловдив – ЕСК 2019 и които целят надграждане и устойчивост на реализираните проекти и партньорства, така и нови партньори, които досега не са имали одобрено предложение за програмата на Пловдив ЕСК 2019 и които с идеите си целят реализация на целите на инициативата ЕСК.

ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ В ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ:
- Направление 1: Кандидатстване за финансиране до 450 000,00 лв. на годишна база /за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 60 %/.
- Направление 2: Кандидатстване за финансиране до 70 000,00 лв. на годишна база /за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 50 %/.
- Направление 3: Кандидатстване за финансиране до 10 000,00 лв. на годишна база /за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 30 %/.
Поканата е насочена към предложения за събития, представящи: визуални изкуства, театър, танц, музика, литература, кино, изкуство в публично пространство, дигитални изкуства, дизайн и архитектура, образование и развитие на капацитет.

Проектните предложения следва да са съобразени с:
- Темите и концепциите на програмата на Пловдив – Европейска столица на културата, като по възможност надграждат фестивали и събития, реализирани като част от основната програма на Пловдив – ЕСК 2019 /за детайли тук: http://bit.ly/2pyWCTf
- Културата, представите и нагласите на общностите и групите, които са включени като участници и публика;
- Изискването за развиване и стремеж към дългосрочно партньорство и устойчивост на проекта;
- Действащото българско законодателство.

* Общ бюджет на Фондация „Пловдив 2019" за настоящата отворената покана: 3 000 000,00 лв.
* Период на кандидатстване: от 21 октомври до 30 ноември 2019 г.
* Период за реализация на проектите: от 1 февруари 2020 г. до 30 ноември 2021 г., като проектните предложения могат да предвиждат събития и в 2020 и в 2021 г.

Пълната информация може да откриете тук: https://bit.ly/2N1YZG3
За въпроси и детайли: legacy@plovidv2019.eu

 

Търсене на финансиране