Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Министерство на младежта и спорта: Програма за развитие на спорта за всички

линк към страница

На вниманието на спортните организации, кандидатстващи с проекти по „Програма за развитие на спорта за всички" на ММС през 2020 г.

Министърът на младежта и спорта със Заповед № РД-09-636/05.11.2019 г., утвърди „Програма за развитие на спорта за всички" за 2020 г.

Основна цел на Програмата е подпомагане на общественополезната дейност на спортни организации - лицензирани спортни федерации и национални спортни организации за създаване на условия за развитието на физическата активност и спорта за всички.

Предоставя се възможност на спортни организации, развиващи спорта за всички, лицензирани многоспортови федерации, създадени по обединяващ принцип за практикуване на спорт и национални спортни организации за развитие на общественополезната им дейност, за осигуряване на условия и възможности за хора от различни групи на населението за практикуване на физически упражнения, спорт и спортно-туристически дейности, за изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати.

Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата, е 17:30 ч. на 16 декември 2019 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща.

Образците на документи за кандидатстване и отчитане, са публикувани на Интернет страницата на ММС, раздел „Програми", „Програма за развитие на спорта за всички" за 2020 г. 

Търсене на финансиране