Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
25Покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A03/2019 Европейски корпус за солидарност

линк към страница

Сроковете за всяко от направленията са различни в периода 5 февруари 2020 - 1 октомври 2020 г. Подробности вижте в поканата.

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:
- Доброволчески проекти
- Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2020 г. по линия на РСП за 2018—2020 г.)
- Доброволчески екипи във високоприоритетни области
- Стажове и работни места
- Проекти за солидарност
- Знак за качество
Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране в рамките на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.
Общият бюджет, заделен за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 117 650 000 EUR.

 

Търсене на финансиране