Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
25Програма „Научи се да плуваш" за 2020 г.

линк към страница

На вниманието на спортните клубове, желаещи да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Научи се да плуваш", за организиране и провеждане на обучение по плуване на деца през 2020 г.

Министърът на младежта и спорта утвърди със Заповед № РД-09-674/ 03.12.2019 г., програма на ММС „Научи се да плуваш" за 2020 г. 

Основна цел на Програмата е обучение по плуване на деца, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност, предпазване от удавяне и създаване на предпоставки за последващи системни занимания с водни спортове.

Предоставя се възможност на спортните клубове, членове на Българска федерация плувни спортове и Българска федерация по водна топка и техните треньори да провеждат безплатно обучение по плуване на деца – 2 или 3 пъти седмично, както и за селекция на талантливи деца.

Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата, е 17.30 ч. на 17 февруари 2020 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща.

Образците на документи за кандидатстване и отчитане са публикувани на интернет страницата на ММС, секция „Програми", програма „Научи се да плуваш" за 2020 г.
 

Търсене на финансиране