Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
11Национални покани за кандидатстване по КД1, КД2 и КД3 на Програма „Еразъм+", 2020 г.

линк към страница

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност":

Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики":

Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките":

 

 

Търсене на финансиране