Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13Национален фонд Култура: Творческо развитие

линк към страница

Дългосрочни събития

Срок за кандидатстване: 17.02.2020 (11:00) - 23.06.2020 (15:00)

Допустими кандидати:

- всички български културни организации, включително и организации с нестопанска цел
- български физически лица с местожителство в България

Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност над един месец.


Краткосрочни събития

Срок за кандидатсване: 17.02.2020 (11:00) - 23.06.2020 (15:00)

Допустими кандидати:
- всички български културни организации, включително и организации с нестопанска цел
- български физически лица с местожителство в България

Програмата финансира разходи за участия в обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност до един месец.

 

Търсене на финансиране