Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22Министерство на околната среда и водите обяви покана за кандидатстване по програма "Опазване на околната среда и климатични промени" по МГС 3

линк към страница

Ако сте публична или частна организация с нестопанска цел, регистрирана в България и по Закона за училищното и предучилищното образование, тази покана е за Вас. Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" обяви малка схема за разработване и провеждане на образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика. Целева група на кампаниите са образователните институции (училища) и населението.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.07.2020 г., а повече информация можете да откриете на нашия портал.

Подробности.

 

Търсене на финансиране