Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15Покана от Европейската мрежа за дълг и развитие

линк към страница

Европейската мрежа за дълг и развитие Eurodad - the European Network on Debt and Development публикува покана за проекти от граждански организациия в България, Хърватия, Кипър, Гърция, Португалия, Малта, Словакия, Румъния, Латвия, Литва или Полша: https://www.formstack.com/forms/?3905341-aEqiI6dqjq.
Търсят се организации, които работят по темите за финансова, данъчна справедливост и/или дългове и които имат опит в проучвания, застъпничество, провеждане на кампании.

Размерът на финансирането за кандидат е между 20 000 и 60 000 евро с 10% съфинансиране. Продължителността на финансираните дейности трябва да е между 6 и 18 месеца, като проектът трябва да е приключил до юни 2022 г.

Краен срок за кандидатстване: 17 юли 2020 г.
За повече информация, критерии за подбор и формулярите за кандидатстване последвайте този линк  https://eurodad.org/call_for_proposals

 

Търсене на финансиране