Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
09Конкурс за подкрепа на момичета и млади жени

линк към страница

Български фонд за жените обявява конкурс за финансиране на проекти, изпълнявани от и/или насочени към подкрепа на потенциала и лидерството на момичетата и младите жени. Общият бюджет на конкурса е 50 000 лева, а размерът на максималното финансиране за един проект е до 5 000 лева (пет хиляди лева). 

Срокът за кандидатстване с проектни идеи е до 23:59 часа на 6 септември 2020 г. (неделя). Конкурсът се провежда с подкрепата на Глобалния фонд за жените, Dove България и средства, набрани от индивидуални дарители. 

Информация за конкурса и насоки за кандидатстване
Настоящият конкурс е в подкрепа на визията на БФЖ за общество, в което няма насилие, дискриминация и неравенства, и в което всяко момиче или жена има условия да разгърне своя потенциал в най-пълна степен, разполага с равни възможности и достъп до ресурси, качествено образование и услуги, и прави информирани избори относно своя личен и професионален живот и собственото си тяло. Конкурсът се реализира в рамките на стратегическата Програма за овластяване на момичета и млади жени, насочена изцяло към подкрепа на потенциала и лидерството на подрастващите. 

В конкурса няма ограничение в дейностите, които могат да бъдат финансирани, но водещите им принципи трябва да са равнопоставеността, недискриминацията и овластяването на момичета и жени, особено представителки на уязвими и/или маргинализирани групи. Препоръчително е целите и дейностите, заложени в проектите, да не третират целевата група като пасивни бенефициенти, а като активни двигатели на социалната промяна. За целите на конкурса, под момичета и млади жени, Български фонд за жените ще разбира всички момичета и млади жени до 35 години, независимо от техния социален статус, раса или етнос, сексуална ориентация и др. под. признаци, включително трансжени. 

Общият бюджет на настоящия конкурс е 50 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти до 5000 лева. При недостатъчен брой получени и/или одобрени за финансиране проекти, Български фонд за жените си запазва правото да промени условията на конкурса, включително размера на финансирането и общия бюджет. 

Вижте условията за кандидатстване тук - https://bgfundforwomen.org/bg/2020/07/10/konkurs-momicheta-2020/
 

Търсене на финансиране