Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27Столичната програма „Култура” е отворена за кандидатстване

линк към страница

От 16 ноември до 16 декември 2020, включително, ще се реализира сесията на Столична програма „Култура" за кандидатстване с проекти, които ще се осъществят през 2021 г.

Проектните предложения ще се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура" - https://kultura.sofia.bg. В сесията могат да бъдат подавани проектни предложения за всички направления, с изключение на Направление 7: „Мобилност", за което е определена отделна сесия, със срок за кандидатстване 14 април – 14 май 2021 г., след преценка на епидемичната ситуация.

Акцентите:

  • Възможност за дигитална реализация на проектите и творбите за достигне до публиката и в ситуация на социална дистанция;
  • Партньорства, обединени усилия между организации, споделяне на ресурси, оптимизиране на разходите;
  • Обмен на идеи и ново взаимодействие с български и европейски творци.

Новото:

  • Административни улеснения за реализирането на проектите;
  • Намален с 15% собствен принос на кандидата - безвъзмездното финансиране на проекти за Столична програма; „Култура" – 2021 г. ще е в размер до 95 %
  • Увеличен процент на допустимите административни разходи, от 10% през 2020 г. на 30% за 2021 г.;
  • Разходи за техника, софтуер, техническо оборудване и др. до прага на сумите за придобиване на дълготрайни материални активи;
  • Финансиране на обучение на екипи, творци и участници за развитие на уменията за комуникация и маркетинг в дигитална среда;
  • Менторска програма, в подкрепа на одобрените за безвъзмездно финансиране проекти.

Пълната информация тук

https://kultura.sofia.bg/home.html
 

 

Търсене на финансиране