Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14Започна конкурсът за финансиране на проекти по програма „Европа като общност на граждани" – Idea Challenge 2021

линк към страница

Конкурсът е част от програмата „Европа като общност на граждани", изпълнявана от фондация „Софийска платформа" и MitOst e.V. с подкрепата на Stiftung Mercator.

Конкурсът подкрепя граждански организации с цел укрепване на гражданската активност на местно ниво. Програмата предоставя не само възможност за финансиране, но и среда за сътрудничество с партньори, в която активните граждани могат да развият идеята си, намирайки устойчиви решения на местни обществени проблеми.

Могат да кандидатстват само организации с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза. Не могат да кандидатстват физически лица.

Проектните идеи трябва да насърчават колективни действия за решаване на проблеми и подобряване на качеството на живот на общността. Те трябва да помагат на членовете на общността да бъдат чути и да се включват активно в процеса на вземане на решения и изпълнение на местните политики, които ги засягат, както и да бъдат овластени да общуват с общността, местните власти и институции. Проектните предложения трябва да помагат на гражданите да развият знанията, уменията, ценностите и мотивацията си за активно участие в обществения, социалния и гражданския живот.

„Ние вярваме, че участието на гражданите, особено на местно ниво, е предпоставка за наличието на отворени, функциониращи и приобщаващи граждански пространства" – споделят от фондация „Софийска платформа".
 
Кандидатства се на английски език.

Конкурсът предлага най-общо следното:

  • Финансова подкрепа (до 35 000 €) за реализирането на проект с акцент върху гражданско участие на местно ниво, общностен диалог, устойчивост.
  • Нефинансова подкрепа в реализирането на проекта и среда за сътрудничество с партньори.

Крайният срок за кандидатстване е 13:00 ч. на 26 април 2021 г.

Подробна информация за конкурса можете да намерите най-вече на интернет страницата на фондация „Софийска платформа", но така също и в социалните мрежи, както и на официалния сайт на програма „Европа като общност на граждани" – Civic Europe (на английски език.).

 

 

Търсене на финансиране