English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Европейска комисия: Покана за предложения за защита и популяризиране на правата на детето

Срок за кандидатстване: до 18.05.2022 г.

Scope

This call for proposals will contribute to the implementation of recommendations of the EU Strategy on the rights of the child.

For more information.