English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Община Шумен обявява сесия на фонд „Култура“

Актуално   Срок за кандидатстване: от 28.04.2022 г. до 31.05.2022 г.

Общинският фонд „Култура“ обявява сесия за финансиране на проекти в две направления:
– „Детско и младежко творчество“ и
– „Творчески Шумен – 2022“.

За реализиране на одобрените проекти в бюджета на общината са предвидени 60 000 лева.

Документите за двете направления  се приемат от днес, 28 април, до 16 часа на 31 май, 2022 г. на следния адрес: гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17, Община Шумен, гише №3 или по електронен път на email: e.dimcheva@shumen.bg

Формулярите за кандидатстване са публикувани на сайта на Община Шумен в раздел – „Култура, младежки дейности и спорт“ – „Култура“ – „Общински фонд култура“ – „Документи за кандидатстване“.