English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Започва втора сесия на Фонд „Култура" – Община Бургас

Актуално   Срок за кандидатстване: до 16.06.2022 г.

Започва втора сесия за подпомагане на проекти по Фонд „Култура" на Община Бургас
Краен срок за кандидатстване: 16 юни 2022 г.

Културни организации, юридически лица, творци упражняващи свободна професия в сферата на културата от Бургас могат да подават своите проектни предложения онлайн. Кандидатите по Направление 1 могат да са от друго населено място, при условие, че последните, при осъществяването на проекта ще включат творци, развиващи културна дейност на територията на община Бургас и/или проектът ще се реализира изцяло или частично на територията на община Бургас. Може да се кандидатства по следните направления:
- Направление 1 - „Нови фестивали и други културни събития";
- Направление 5 - „Подпомагане заснемането на филми и ТВ сериали на територията на община Бургас";
- Направление 6 - „Мобилност".

Подробности >>

Снимка: Община Бургас