English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
На 13 май започва инициатива „Ти и Lidl за по-добър живот“ за 2022 г.

Актуално   Срок за кандидатстване: от 13.05.2022 г. до 28.06.2022 г.

Гражданските организации могат да подават своите кандидатури тук от 13 май до 28 юни

Лидл България започва петото издание на инициатива – „Ти и Lidl за по-добър живот“. В периода от 13 май до 10 юни компанията ще отделя по 3 ст. от всеки касов бон на клиент, а събраният фонд ще се използва за подкрепа на обществено значими проекти, които помагат на хората в различните региони от страната да водят един по-качествен и пълноценен начин на живот. Инициативата се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум.

„Вярваме, че в тази трудна за всички година, инициативи като „Ти и Lidl за по-добър живот“ и подкрепата към обществото имат още по-голяма стойност. Като отговорна компания, ние вече подкрепихме няколко организации, които помагат на украинските бежанци в България, насочвайки средствата по-специално към техните екипи от доброволци. Днес обявяваме старта на петото издание на „Ти и Lidl за по-добър живот“, с което даваме възможност на граждански организации от цяла България да кандидатстват за финансиране на проекти в полза на местните общности. За четири години чрез инициативата успяхме да подкрепим общо 96 проекта от цялата страна с над 715 000 лв. Именно нестихващата енергия на гражданските организации и резултатите, които постигаме заедно с тях, вдъхновяват целия ни екип да продължи да работи още по-мотивирано в подкрепа на хората от различни региони в страната, особено в предизвикателни времена като днешните“,
каза Елица Георгиева, ръководител „Корпоративни комуникации“, Лидл България.

Граждански организации от цялата страна ще могат да кандидатстват за финансиране от 13 май до 28 юни в следните три тематични области: образование, култура и историческо наследство и околна среда. Всички получени кандидатури ще преминат през процес на подбор от няколко етапа – от административна оценка, през оценка от експертно жури, до оценяване от служители на Лидл България, а одобрените от тях ще бъдат представени в началото на октомври. Максималният размер на финансиране за всеки проект е до 10 000 лв., а периодът за реализация - до една година.

Кандидатсвайте тук.

Резултати

За четирите издания на инициативата от 2017 г. насам тя успя да набере фонд от 715 000 лв. и да финансира 96 проекта на граждански организации от цялата страна, а само за първите три години общия брой ползватели на тези проекти надхвърля 256 000 души . Част от финансираните проекти не са еднократни инициативи по места, а устойчиви проекти, които ще продължат да съществуват в своите общности и в следващите години.

През 2019 г. „Ти и Lidl за по-добър живот“ получи признание за „Най-сполучливо партньорство“ в годишните награди на Български дарителски форум. Престижната награда отличава партньорствата между компании и неправителствени организации, които са допринесли за решаването на реален проблем и е единствената категория, в която призът се връчва на базата на гласуване от страна на социално ангажирани компании в България. През годините инициативата е получила общо 13 отличия в различни конкурси и награди, като последната от тях беше връчена на компанията през 2022 г. от името на Българския Форум на Бизнес Лидерите по време на Наградите за отговорен бизнес за 2021 г., където инициативата спечели първо място в най-оспорваната категория "Инвеститор в общесвтото".

Инициативата се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум. Повече информация за инициативата вижте на: https://corporate.lidl.bg/otgovornost/ti-i-lidl-za-po-dob-r-zhivot