English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Финансиране за проекти и инициативи, предоставяно от Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет

Актуално   Срок за кандидатстване: от 01.08.2022 г. до 20.11.2022 г.
Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ) е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси.

НССЕИВ предоставя финансиране на събития и проекти в областта на политиките за ромите, за което финансиране могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

Периодът за подаване на заявления и проекти за финансиране е от 1 август 2022 г. до 20 ноември 2022 г.

На този линк можете да се запознаете с ПРАВИЛАТА за оценката на постъпилите предложения на юридически лица с нестопанска цел за подкрепа на дейности, включени в Индикативния план за дейности, допустими за финансиране.