English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фондация BCause обявява конкурс към Фонд „Ние можем“ 2022 - помощ за украински младежи

Актуално   Срок за кандидатстване: до 03.10.2022 г.


Краен срок:  3 октомври 2022

Фондация „BCause: в помощ на благотворителността“ обявява конкурс по фонд „Ние можем“ със специален фокус върху украински младежи в България. Конкурсът се финансира с дарение от Лидл България чрез договор с Български дарителски форум.

Конкурсът има за цел да подпомогне адаптацията и бъдещата самостоятелност на младежи бежанци от Украйна. Основен фокус на конкурса е подкрепа за включването на младежите в образователната система, придобиване на степен за професионални квалификация, търсенето, намирането и започване на работа. В конкурса могат да кандидатстват НПО, които имат капацитет и мотивация да работят за професионално или образователно развитие на младежите. Младежите могат да са на възраст от 16 до 35 години.

Допустимо е включване и на български младежи като част от подкрепяната група – до една четвърт от нея.

Дейностите могат да включват, но не се изчерпват с:

  • Професионални курсове
  • Курсове по български
  • Шофьорски курсове
  • Професионално / кариерно консултиране
  • Начални предприемачески умения
  • Психологическа подкрепа

Дейностите за подкрепа могат да бъдат групови или индивидуални, според броя, нуждите и особеностите на целевата група. Кандидатите могат да ги организират сами или да насочват младежите към дейности, организирани от други институции.

Изплащането само на стипендии за учене не е позволено.

Изисквания към кандидатите: познания и досегашен опит от работа за професионална или образователна подкрепа на младежи, познаване на проблемите на украинските бежанци.

Максимално финансиране на проект: 10 000 лева

Очаквани резултати:

  • Придобити и сертифицирани с признат национален документ за ниво/квалификация езикови/професионални и други умения
  • Подобрени възможности за започване на работа
  • Намалени/ преодолени психологически травми, вследствие на преживяното в Украйна
  • Повишена увереност и мотивация за живот и реализация в България

Индикатори на програмата: подкрепени: 7 проекта, минимум 60 младежи

График:

Срок за кандидатстване: 3 октомври 2022

Обявяване на одобрените: 10 октомври 2022

Формуляр (.doc)

Бюджетна таблица (.xsl)

За повече информация: www.bcause.bg