English   14358 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Европейският парламент набира предложения за финансиране проекти, които целят да мобилизират гласоподавателите за европейските избори през 2024 г.

Срок за кандидатстване: от 05.04.2023 г. до 28.09.2023 г.

Европейският парламент (ЕП) набира предложения за финансиране на комуникационни проекти, които целят да мобилизират гласоподавателите за европейските избори през 2024 г. (ЕИ24) и да повишат обществената информираност за ролята на ЕП в демократичния процес.

Национални организации с нестопанска цел могат да представят предложения в два кръга, с краен срок на 16 май и 29 септември 2023 г. Грантовете за ангажираност в размер до 60 000 € ще съфинансират проекти, които задълбочават връзката с общности и въвличат гражданите в процеса на гласуване. За да бъдат избрани за финансиране, проектите трябва да променят обществените нагласи, свързани с демокрацията на участието, да съберат организации и физически лица (чрез общностите на zaednoza.eu) и да насърчат гражданите да гласуват на ЕИ24.


КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ
 • ЕП отпуска безвъзмездни средства (грантове) с две основни цели:
 • да помогне на гражданите да разберат по-добре ролята на ЕП и
 •  да насърчи гласуването на европейските избори през 2024 г.
 • Два вида потенциални кандидати:
 • национални организации с нестопанска цел или
 • юридически лица с нестопанска цел
 • Две категории дейности:
 • дейности за ангажиране на гражданското общество (най-много 60 000€ за проект)
 • дейности за ангажиране от носители на промяната (между 5 000 и 15 000€),
 • Има два кръга за кандидатстване:
 • с краен срок 16 май 2023 г. и
 • с краен срок 29 септември 2023 г.
ВАЖНИ ДЕТАЙЛИ
 • Кандидатите могат да получат само един грант, но могат да кандидатстват и в двата кръга
 • Проектите трябва да приключат до 30 юни 2024 г. и да са с максимална продължителност от 10 месеца
 • Грантовете ще бъдат в размер от 5 000€ до 60 000€ и ще подкрепят дейности, които повишават гражданската образованост, задълбочават връзката с общности (zaednoza.eu) и карат повече хора да гласуват.

КЛЮЧОВИ ДАТИ

Публикуване на поканата: 5 април 2023 г.
Старт на поканата: 27 април 2023 г. (1-ви кръг)
Старт на поканата: 17 май 2023 г. (2-ри кръг)

Краен срок за кандидатстване: 16 май 2023 г. (18:00 ч.) (1-ви кръг)
Краен срок за кандидатстване: 28 септември 2023 г. (18:00 ч.) (2-ри кръг)

Оценка: май-юли 2023 г. (1-ви кръг)
Оценка: октомври-ноември 2023 г. (2-ри кръг)

Информация за резултатите от оценяването: юли 2023 г. (1-ви кръг)
Информация за резултатите от оценяването: декември 2023 г. (2-ри кръг)

Подписване на споразумението за грант: август-септември 2023 г. (1-ви кръг)
Подписване на споразумението за грант: януари 2024 г. (2-ри кръг)

Повече подробности и документи информация ще намерите на https://www.europarl.europa.eu/bulgaria