English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер

Актуално   Срок за кандидатстване: Текущ

Фондация „Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България.

 

Техсуп-Глобал е неправителствена организация, основана през 1987 в САЩ.

 

Гражданските организации в България могат да използват възможностите, които предлага технологичният уеб сайт на ТехСуп (TechSoup) и да получат достъп до дарителски програми за софтуер.

 

Дарение, лицензиран софтуерен продукт на Майкрософт могат да получат организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в обществена полза или читалища, вписани в регистъра на читалищата.

 

За да получат дарение лицензиран софтуерен продукт, гражданските организации трябва да посетят сайта на ТехСуп България на адрес www.techsoup-bulgaria.org и да регистрират своята организация, като създадат нова сметка. 

 

След успешна регистрация те могат да поръчат софтуерните продукти, които желаят да им бъдат предоставени като дарение. Организациите е необходимо да заплатят под формата на дарение минимална сума за разходите, свързани с доставката на заявените продукти.