English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 Г .) Подпрограма „ Култура “ Покана за представяне на предложения EAC/S16/2013: Проекти за европейско сътрудничество ...

Срок за кандидатстване: от 06.01.2014 г. до 05.03.2014 г.
ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА
(2014—2020Г.)
Подпрограма „Култура"

Покана за представяне на предложения
EAC/S16/2013: Проекти за европейско сътрудничество
EAC/S18/2013: Европейски мрежи
EAC/S17/2013: Европейски платформи
EAC/S19/2013: Проекти за превод на литературни произведения

Изпълнение на схемите по подпрограма „Култура": проекти за европейско сътрудничество;
проекти за европейски платформи; европейски мрежи и проекти за превод на литературни
произведения
.

Вижте повече информация в линка.