English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Архив финансиранеДобави финансиране

Покана за проекти по програма "Европа за гражданите"

Срок за кандидатстване: от 10.12.2012 г. до 01.02.2013 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програма "Европа за гражданите" за насърчаване на активното европейско граждан ...

ФРГИ търси каузи за Дарителски кръг!

Срок за кандидатстване: от 11.01.2013 г. до 31.01.2013 г.
ФРГИ ви кани да номинирате проекти за финансиране от Дарителски кръг „Развитие”. ФРГИ ще подбере 4 проекта, които ще имат ...

Покана за проекти "Живот в общността"

Срок за кандидатстване: от 07.11.2012 г. до 07.01.2013 г.
Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за подбор на проекти "Живот в общността". Проектите са по оперативна ...

Покани за представяне на предложения по Седма рамкова програма

Срок за кандидатстване: от 05.10.2012 г. до 01.01.2013 г.
Обявени са няколко покани за представяне на предложения по Седмата рамкова програма на Европейската общност за научни ...

Покана за предложения по програмата за учене през целия живот

Срок за кандидатстване: от 06.08.2012 г. до 31.12.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения програмата за учене през целия живот.ЦелОсновната цел на програмата е да насърчи ...

BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността”

Срок за кандидатстване: от 09.08.2012 г. до 31.12.2012 г.
На 03.08.2012 г. Агенцията за социално подпомагане обявявa процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ...

Покана за подкрепа за телевизионното разпространение на аудио-визуални творби

Срок за кандидатстване: от 05.10.2012 г. до 10.12.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програма МЕДИА 2007 - Развитие, разпространение, промоция и обучение - ...

Call for Proposals: Decade Focal Points 2013

Срок за кандидатстване: от 26.11.2012 г. до 10.12.2012 г.
The Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation has issued a call for proposals to support a Decade Focal Point in each of ...

Покана за подпомагане на разпространението на европейски филми

Срок за кандидатстване: от 05.10.2012 г. до 30.11.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програма МЕДИА 2007 — Подпомагане на транснационалното разпространение на ...

Покана за подкрепа на драма, документално и анимационно кино

Срок за кандидатстване: от 05.10.2012 г. до 23.11.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програма МЕДИА 2007 - Развитие, разпространение, популяризиране и обучение - ...

Покана за подкрепа на онлайн и офлайн интерактивни творби

Срок за кандидатстване: от 05.10.2012 г. до 23.11.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програма МЕДИА 2007 - Развитие, разпространение, популяризиране и обучение - ...

Покана за участие CSP - Тематичен Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество

Срок за кандидатстване: от 17.09.2012 г. до 16.11.2012 г.
Краен срок: 16 ноември 2012 г.; 17:00 българско време Настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ подкрепя проекти на ...

Покана за представяне на предложения - EACEA/30/12 - Програма „Жан Моне“, ключова дейност 3 - Подкрепа за европейски сдружения, работещи на ...

Срок за кандидатстване: от 24.09.2012 г. до 15.11.2012 г.
Краен срок: 15 ноември 2012 г. До участие се допускат европейски сдружения в областта на образованието и обучението, със ...

Покана за подкрепа за европейски сдружения по програма "Жан Моне"

Срок за кандидатстване: от 24.09.2012 г. до 15.11.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програма "Жан Моне" за подкрепа за европейски сдружения, работещи на ...

Покана по програма "Европа за гражданите"

Срок за кандидатстване: от 10.09.2012 г. до 15.11.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за структурна подкрепа на изследователски организации по европейска публична ...

Покана за подкрепа на организации в областта на младежта

Срок за кандидатстване: от 10.09.2012 г. до 15.11.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за подкрепа на организации, осъществяващи дейност на европейско равнище в ...

Програма „Европа за гражданите“, Действие 2, мерки 1 и 2 - 2013 г. Структурна подкрепа на европейски изследователски организации по ...

Срок за кандидатстване: от 27.08.2012 г. до 15.11.2012 г.
Краен срок: 15 ноември 2012 г., 12,00 ч. брюкселско време Тематични приоритети: Приоритет едно - ЕС: ценности, права и ...

Конкурс за проектни предложения в някоя от областите чиста енергия, устойчив транспорт, ресурсна ефективност, гражданско общество

Срок за кандидатстване: от 09.08.2012 г. до 01.11.2012 г.
Международната неправителствена мрежа Банкуотч (CEE Bankwatch Network) и „За Земята" организират конкурс за проектни ...

Трета покана за подаване на проектни предложения (стратегически проекти) по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция - ...

Срок за кандидатстване: от 24.09.2012 г. до 31.10.2012 г.
Краен срок: 31 октомври 2012 г., 16.30 ч. Области на интервенция: 1.1 Опазване, управление и насърчаване на природните ресурси ...

Покана за безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете"

Срок за кандидатстване: от 16.08.2012 г. до 31.10.2012 г.
Агенцията за социално подпомагане обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме ...
 
1...4546474849...54