English   14239 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Архив финансиранеДобави финансиране

Покана за безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете"

Срок за кандидатстване: от 16.08.2012 г. до 31.10.2012 г.
Агенцията за социално подпомагане обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме ...

Покана за подкрепа на информационни мерки за земеделската политика на ЕС

Срок за кандидатстване: от 01.08.2012 г. до 31.10.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения "Подкрепа за информационните мерки в областта на Общата селскостопанска ...

Покана "Информационни и комуникационни технологии" по Седма рамкова програма

Срок за кандидатстване: от 25.05.2012 г. до 24.10.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения "Информационни и комуникационни технологии". Поканата е по програма ...

Програма "Стипендии" за финансиране на студенти сираци и полусираци на ФРГИ

Срок за кандидатстване: от 16.08.2012 г. до 15.10.2012 г.
Основна цел на програмaта е да подкрепи младежи в неравностойно положение (отглеждани от самотни родители, приемни семейства ...

Стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта 2011 - 2015, Подпрограма 1: Развитие на мрежата ...

Срок за кандидатстване: от 24.09.2012 г. до 10.10.2012 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,  МЛАДЕЖТА И НАУКАТА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР„ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ...

Стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта 2011 - 2015, Подпрограма 3 - Младежко ...

Срок за кандидатстване: от 03.09.2012 г. до 10.10.2012 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА  НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ...

Стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта 2011 - 2015, Подпрограма 1: Развитие на мрежата ...

Срок за кандидатстване: от 03.09.2012 г. до 10.10.2012 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,  МЛАДЕЖТА И НАУКАТА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР„ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ...

Покана за проекти "Тест на концепцията" по Седма рамкова програма

Срок за кандидатстване: от 03.02.2012 г. до 03.10.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения The ERC Proof of Concept Grant ("Тест на концепцията"). Поканата е по работна ...

Конкурс за финансиране на училища "Знания за успех" на ФРГИ

Срок за кандидатстване: от 03.08.2012 г. до 01.10.2012 г.
ФРГИ въз основа на конкурс и в консултации със SAP Labs България ще избере училищата, които чрез своите училищни настоятелства ...

Конкурс за проекти по програма за младежко развитие „Знания за успех“

Срок за кандидатстване: от 03.08.2012 г. до 01.10.2012 г.
ФРГИ и SAP Labs България стартират програма за развитие на деца и младежи от 5 населени места в България. Програмата е насочена ...

Покана за обучения и семинари по програма "Херкулес II"

Срок за кандидатстване: от 01.08.2012 г. до 01.10.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за обучение, семинари и конференции по програма "Херкулес II".ЦелПоканата е по ...

Покана за по програмата за учене през целия живот

Срок за кандидатстване: от 18.06.2012 г. до 01.10.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програмата за учене през целия живот - Изпълнение на европейските ...

Покана за финансиране на политически фондации на европейско равнище

Срок за кандидатстване: от 18.06.2012 г. до 30.09.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения "Отпускане на безвъзмездни средства за политически фондации на европейско ...

Покана "Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда"

Срок за кандидатстване: от 01.08.2012 г. до 28.09.2012 г.
Агенция по заетостта започва процедура за подбор на проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова ...

Покана за представяне на предложения по програма MEDIA Mundus

Срок за кандидатстване: от 09.07.2012 г. до 28.09.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за 2013 г. по програмата за сътрудничество в областта на аудио-визията с ...

Покана за Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите

Срок за кандидатстване: от 18.06.2012 г. до 28.09.2012 г.
Обявена е покана по програмата за Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST).ЦелЕвропейското ...

Покана за партньорства по програма "Младежта в действие"

Срок за кандидатстване: от 27.06.2012 г. до 27.09.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програма "Младежта в действие" — Системи за подкрепа на младежта — Поддейност ...

LIFE+ Покана за представяне на предложения 2012 г.

Срок за кандидатстване: от 12.03.2012 г. до 26.09.2012 г.
НОВО: LIFE+ Покана за представяне на предложения 2012 г. Краен срок: 26 септември 2012 г. Настоящото обявление обхваща следните ...

Покана за обучения в областта на борбата срещу измамите

Срок за кандидатстване: от 01.08.2012 г. до 25.09.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програма "Херкулес" II, част "Обучение".ЦелНастоящата покана се отнася за дейн ...

Покана за проекти за подпомагане на кариерното развитие на учените

Срок за кандидатстване: от 20.10.2011 г. до 18.09.2012 г.
Обявена е покана за проектни предложения в рамките на схемата "Стипендии Мария Кюри за професионална интеграция" (Marie Curie ...
 
1...4647484950...54