English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Архив финансиранеДобави финансиране

Нов конкурс обявява Фондът във Варна

Срок за кандидатстване: от 27.08.2012 г. до 05.09.2012 г.
Фондация „Обществен дарителски фонд за Варна" обявява конкурс за финансиране на проекти и инициативи на неправителствени ...

Програма „Младежта в действие“, Системи за подкрепа на младежта - Поддействие 4.3 Подпомагане на мобилността на работещите с младежта

Срок за кандидатстване: от 28.05.2012 г. до 03.09.2012 г.
Краен срок: 3 септември 2012 г. Ще бъдат предпочетени проектите, които най-добре отразяват следните приоритети: i) постоянни ...

Покана за подпомагане на мобилността на работещите с младежи

Срок за кандидатстване: от 16.05.2012 г. до 03.09.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения "Подпомагане на мобилността на работещите с младежта" по програма "Младежта в ...

Покана за проекти, насърчаващи иновациите и качеството в образованието

Срок за кандидатстване: от 27.06.2012 г. до 03.09.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програма "Младежта в действие" — поддействие 4.4: Проекти, насърчаващи ...

конкурс за набиране на проектни предложения на тема: "Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата ...

Срок за кандидатстване: от 06.08.2012 г. до 30.08.2012 г.
ОБЯВА На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за ...

Call for Proposals: Civil Society Monitoring of National Roma Integration Strategies and Decade Action Plans

Срок за кандидатстване: от 01.08.2012 г. до 21.08.2012 г.
The Decade Secretariat announces a call for proposals for civil society coalitions to monitor the ...

Покани по програма "Хора" на Седма рамкова програма

Срок за кандидатстване: от 13.03.2012 г. до 16.08.2012 г.
Обявени са покани за представяне на предложения по работна програма "Хора" на Седмата рамкова програма за научни изследвания, ...

Покана за предложения "Европейско партньорство в областта на спорта"

Срок за кандидатстване: от 18.04.2012 г. до 31.07.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения в изпълнение на подготвителната дейност "Европейско партньорство в областта на ...

Покана за представяне на предложения - EAC/S06/12 - Подготвителна дейност „Европейско партньорство в областта на спорта“

Срок за кандидатстване: от 18.04.2012 г. до 31.07.2012 г.
Краен срок: 31 юли 2012 г. В рамките на тази покана за представяне на предложения ще бъдат подпомагани транснационални проекти, ...

Дарителска кампания на Райфайзенбанк ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ

Срок за кандидатстване: до 30.07.2012 г.
ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ е част от политиката на Райфайзенбанк за корпоративна социална отговорност. Кампанията има за цел да ...

ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-7.0.07 “Без граници” – Компонент 1 – Фаза 2

Срок за кандидатстване: от 06.07.2012 г. до 16.07.2012 г.
На 06.07.2012 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-7.0.07 "Без граници" – Компонент 1 – Фаза ...

Покана за проекти "Мрежа от киносалони" по програма МЕДИА 2007

Срок за кандидатстване: от 10.05.2012 г. до 16.07.2012 г.
Обявена е покана за представяне на проектни предложения за подкрепа за сътрудничество в мрежа на киносалони, прожектиращи ...

Покана за проекти за подобряване на работата на съдилищата

Срок за кандидатстване: от 10.05.2012 г. до 09.07.2012 г.
Обявена е покана за представяне на проекти за за подобряване на работата на съдилищата. Поканата е по подприоритет 2.4 2.4 ...

2012 CEI KEP Call for Proposals

Срок за кандидатстване: от 04.06.2012 г. до 30.06.2012 г.
The Central European Initiative (CEI) has launched a Call for Proposals in te framework of the CEI Know-how Exchange Program ...

Покана за проекти "Помощ в дома"

Срок за кандидатстване: от 09.04.2012 г. до 29.06.2012 г.
Агенцията за социално подпомагане обяви покана за проекти "Помощ в дома" по приоритетна ос 5 "Социално включване и насърчаване ...

Покана за подкрепа на кариерното израстване на преподавателите във висшите училища

Срок за кандидатстване: от 17.04.2012 г. до 25.06.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения "Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите ...

Покана за проекти в подкрепа на хората с увреждания

Срок за кандидатстване: от 23.04.2012 г. до 22.06.2012 г.
Обявена е покана за представяне на проекти "Съпричастност" по приоритетна ос 5: "Социално включване и насърчаване на социалната ...

Покана "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища"

Срок за кандидатстване: от 18.04.2012 г. до 20.06.2012 г.
Министерство на образованието, младежта и науката кани желаещите да представят проектни предложения за "Усъвършенстване на ...

МЕДИА 2007 - Покана за представяне на предложения - EACEA/10/12 - Подкрепа за осъществяване на пилотни проекти

Срок за кандидатстване: от 28.03.2012 г. до 18.06.2012 г.
В съответствие с настоящата покана за представяне на предложения са допустими следните проекти: 1. Разпространение: нови начини ...

ДВИЖЕНИЕ „МИЛИОН ЖЕНИ ЗА МИЛИОН ДОБРИНИ” чрез БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ обявява К О Н К У Р С за финансиране на проекти по тема Превенция на ...

Срок за кандидатстване: от 28.05.2012 г. до 17.06.2012 г.
ДВИЖЕНИЕ „МИЛИОН ЖЕНИ ЗА МИЛИОН ДОБРИНИ" чрез БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ обявява К О Н К У Р С за финансиране на проекти по тема ...
 
1...4748495051...54