English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Архив финансиранеДобави финансиране

Покани за проекти по програма "ЕСПОН 2013"

Срок за кандидатстване: от 18.04.2012 г. до 13.06.2012 г.
Обявени са покани за представяне на предложения по програма "ЕСПОН 2013". ЕСПОН е Европейската мрежа за наблюдение на ...

Покани за представяне на предложения по програма „ЕСПОН 2013“ (18 април-13 юни 2012 г.)

Срок за кандидатстване: от 18.04.2012 г. до 13.06.2012 г.
Краен срок: 13 юни 2012 г. 1. Покана за представяне на предложения за целеви анализи/приоритет 2: - Северно море - ...

Покана по МЕДИA 2007 за "Популяризиране/Достъп до пазара"

Срок за кандидатстване: от 26.10.2011 г. до 01.06.2012 г.
Цели— подпомагане и насърчаване на популяризирането и разпространението на европейски аудио-визуални и кинотворби в рамките на ...

Покана за семинари и обучения в областта на борбата с измамите

Срок за кандидатстване: от 10.05.2012 г. до 31.05.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за обучение, семинари и конференции по програма "Херкулес II".Цел Поканата има ...

Покана по програма "Еразъм за млади предприемачи"

Срок за кандидатстване: от 13.03.2012 г. до 31.05.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програмата "Еразъм за млади предприемачи".ЦелЦелта на настоящата покана е да ...

Отварят нов прием по Мярка 321 от Програмата за селските райони

Срок за кандидатстване: от 28.11.2011 г. до 27.05.2012 г.
На 28 ноември 2011 г. стартира новият прием на заявления за подпомагане по мярка 321 "Основни услуги за населението и ...

Покана по програма "Младежта в света" - сътрудничество със страни, различни от съседните на ЕС

Срок за кандидатстване: от 15.03.2012 г. до 15.05.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програма "Младежта в действие", действие 3.2 — "Младежта в света": ...

Покана по рамковата програма за конкурентоспособност и иновации

Срок за кандидатстване: от 02.02.2012 г. до 15.05.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения в рамките на програмата за подкрепа на политиката в областта на информационните ...

Покана за проекти по програма "Интелигентна енергия - Европа"

Срок за кандидатстване: от 02.01.2012 г. до 08.05.2012 г.
Обявена е покана за представяне на проектни предложения по програмата "Интелигентна енергия - Европа".ЦелПрограмата ...

Покани за проекти по програма "Култура"

Срок за кандидатстване: от 26.08.2011 г. до 03.05.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програма "Култура".Цели Основната цел на програма "Култура" е да насърчи ...

Покана за проекти "Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта"

Срок за кандидатстване: от 20.01.2012 г. до 30.04.2012 г.
Обявена е покана за представяне на проектни предложения "Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта". Поканата е по ...

Покана за проекти за сътрудничество между индустрията и академичните среди

Срок за кандидатстване: от 20.10.2011 г. до 19.04.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения в рамките на програмата "Мария Кюри партньорства и пътища между индустрията и ...

Фондация "Анна Линд": Покана за проектни предложения 2012

Срок за кандидатстване: от 26.03.2012 г. до 16.04.2012 г.
Членовете на националните мрежи на фондация "Анна Линд" са поканени да представят предложения за проекти. Настоящата покана е ...

Покана за обучение по програма МЕДИА 2007

Срок за кандидатстване: от 09.02.2012 г. до 16.04.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за обучение по програмата за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор ...

Покана за проекти за обучение по предприемачество

Срок за кандидатстване: от 30.01.2012 г. до 16.04.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за обучение по предприемачество.ЦелНастоящата покана цели да подкрепи ...

Столична програма "Култура" набира проекти за 2012 година

Срок за кандидатстване: от 09.03.2012 г. до 09.04.2012 г.
Дирекция „Култура"  открива процедура по  кандидатстване за проекти по Столична програма „Култура" за 2012 година. ...

Покана за финансиране на младежки дейности

Срок за кандидатстване: от 14.09.2011 г. до 01.04.2012 г.
Европейската младежка фондация обяви покана за отпускане на финансова помощ за младежки неправителствени организации.ЦелЦелта ...

Стартира Фондът за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Срок за кандидатстване: от 28.10.2011 г. до 31.03.2012 г.
Фондът за достойни условия на труд и тристранен диалог обхваща 12 страни-бенефициенти. Финансирането е предназначено за ...

Покана за сътрудничество в областта на образованието и мобилността

Срок за кандидатстване: от 01.12.2011 г. до 30.03.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програма по ICI (Инструмент за индустриализираните страни) за ...

Покана за университетска харта "Еразмус" 2013 г.

Срок за кандидатстване: от 14.02.2012 г. до 29.03.2012 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за Университетска харта  "Еразмус" 2013  г.ЦелУниверситетската харта ...
 
1...4849505152...54