English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Архив финансиранеДобави финансиране

Покана за проекти в областта на младежките дейности

Срок за кандидатстване: от 14.09.2011 г. до 15.11.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за подкрепа за организации, осъществяващи дейност на европейско равнище в ...

Обява за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта 2011-2015, подпрограма 1 Развитие на мрежата от Младежки ...

Срок за кандидатстване: от 26.10.2011 г. до 14.11.2011 г.
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ"   на основание чл. 8, ал. 3  от Наредба № 4 ...

Покана за проекти по програма "Младежта в действие"

Срок за кандидатстване: от 27.07.2011 г. до 03.11.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по поддейност 4.6 "Партньорства" на програма "Младежта в действие".ЦелОсновната ...

Покана за проекти за аудиовизулани фестивали по програма МЕДИА 2007

Срок за кандидатстване: от 19.09.2011 г. до 31.10.2011 г.
Обявена е покана за проектни предложения по програма МЕДИА 2007.ЦелЦелите на настоящата покана са:- да се насърчи промоцията и ...

Покана за проекти за европейска мрежа за професионално образование и обучение

Срок за кандидатстване: от 03.10.2011 г. до 20.10.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения  към Европейската мрежа на Cedefop  за професионално образование ...

Покана за проекти по програма "Еразъм за млади предприемачи"

Срок за кандидатстване: от 06.09.2011 г. до 17.10.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения по програма "Еразъм за млади предприемачи".ЦелЦелта на настоящата покана е да пом ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №: BG ERF 2010/05-D3.01, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ БЕЖАНСКИ ФОНД

Срок за кандидатстване: от 21.09.2011 г. до 07.10.2011 г.
На основание Заповед № 490/15.09.2011 г. на Ръководителя на Отговорния орган, Държавната агенция за бежанците при Министерския ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG ERF/2010/06-D1.01, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ БЕЖАНСКИ ФОНД

Срок за кандидатстване: от 21.09.2011 г. до 30.09.2011 г.
Въз основа на Заповед № 489/15.09.2011г. на Ръководителя на Отговорния орган Държавната агенция за бежанците при Министерския ...

Покана за проекти "Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика"

Срок за кандидатстване: от 19.07.2011 г. до 30.09.2011 г.
Обявена е покана за проектни предложения за разработване на комуникационни мерки във връзка с общата селскостопанска ...

Покана за проекти "Без граници - компонент 1" по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Срок за кандидатстване: от 01.07.2011 г. до 30.09.2011 г.
Обявена е покана за проекти "Без граници - компонент 1" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".ЦелОсновна цел ...

Покана за проекти по програма МЕДИА

Срок за кандидатстване: от 16.06.2011 г. до 23.09.2011 г.
Обявена е покана за проектни предложения по програмата за подпомагане на сътрудничество в областта на аудиовизията между ЕС и ...

Покана за проекти за интегриране на ромите в образованието

Срок за кандидатстване: от 01.07.2011 г. до 16.09.2011 г.
Обявена е покана за проектни предложения за насърчаване на интегрирането на ромите във и чрез образованието. Поканата е по ...

Конкурс за медийни проекти "Повече плурализъм по време на криза"

Срок за кандидатстване: от 01.08.2011 г. до 15.09.2011 г.
НаградиПобедителят ще получи финансиране в размер до 25 000 долара за реализация на проекта си.Изисквания и ...

Покана за проекти по програма "Жан Моне"

Срок за кандидатстване: от 15.06.2011 г. до 15.09.2011 г.
Обявена е покана за представяне на проектни предложения по програма "Жан Моне" - ключова дейност 1: Информационни и ...

Конкурс за медийни проекти "Повече плурализъм по време на криза"

Срок за кандидатстване: от 01.03.2011 г. до 15.09.2011 г.
  През 2011 година Институт "Отворено общество" – София ще финансира на конкурсен принцип проектни предложения, които да ...

Покана за проекти по програма "Младежта в действие"

Срок за кандидатстване: от 13.06.2011 г. до 01.09.2011 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за повишаване на мобилността на лица, занимаващи се с въпросите на младежта и ...

Покана за проектни предложения "Шанс за всички" по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Срок за кандидатстване: от 16.06.2011 г. до 15.08.2011 г.
Обявена е покана за проектни предложения "Шанс за всички" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".Процедурата се ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №: BG ERF 2010/02-А3.01, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ БЕЖАНСКИ ФОНД

Срок за кандидатстване: до 15.07.2011 г.
На основание Заповед № 303/14.06.2011 г. на Председателя, Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, в качеството ...

Български фонд за жените обявява К О Н К У Р С за финансиране на проекти по Младежка програма 2011 г.

Срок за кандидатстване: до 31.05.2011 г.
  Стартира конкурсът за набиране на проектни предложения по Младежка програма 2011 г. на Български фонд за жените (БФЖ). В ...

Конкурс на ФРГИ по фонд "Толерантност"

Срок за кандидатстване: до 30.05.2011 г.
ФРГИ обявява конкурс за финансиране на проекти, които повишават толерантността към различията в обществото и съдействат за ...
 
1...5051525354