Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23Десет професионални и неправителствени организации са подали документи за участие в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната систем

Правна

Десет професионални и неправителствени организации са подали формуляри и съответни документи за участие в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в  съдебната система, съгласно чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2016 г.
     
На 25 януари 2016 г. комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието, в състав Красимира Филипова, заместник-министър на правосъдието, Благовест Пунев, съветник в политическия кабинет на министъра на правосъдието и Мариана Маринкова, държавен експерт в дирекция „Стратегическо развитие и програми“ на министерството разгледа получените формуляри за участие в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
     
След като разгледа документите, комисията прецени, че общо девет професионални и неправителствени организации отговарят на критериите за членство в Съвета, а една организация е подала формуляр след определения срок, поради което не е допуснато разглеждането на подадените от нея документи.
     
Комисията реши, че следните 9 организации отговарят на критериите за членство в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за реформа на съдебната система:
       1. Сдружение „Асоциация на прокурорите в България"
       2. Сдружение „Камара на следователите в България"
       3. Сдружение „Съюз на съдиите в България"
       4. СНЦ „Сефита"
       5. Съюз на юристите в България
       6. Сдружение „Програма за развитие на съдебната система"
       7. Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград"
       8. Български институт за правни инициативи
       9. Национална мрежа за децата

До 17.00 ч. на 26 януари 2016 г. горепосочените организации е следвало да предложат на Министъра на правосъдието техен представител за член на Съвета, като посочат трите имена и електронна поща за връзка със съответното лице. Предложенията се подават в деловодството на Министерството на правосъдието.


Източник: Министерството на правосъдието, 26 януари 2016

 

 

Сходни публикации

22.10.2019
Из българското законодателство през изминалата седмица (14 – 18 октомври 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (14 – 18 октомври 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни ...

16.10.2019
Из българското законодателство през изминалата седмица (7 – 11 октомври 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (7 – 11 октомври 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...

17.09.2019
Из българското законодателство през изминалата седмица (2 – 13 септември 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (2 – 13 септември 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...