Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Десет професионални и неправителствени организации са подали документи за участие в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната систем

Правна

Десет професионални и неправителствени организации са подали формуляри и съответни документи за участие в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в  съдебната система, съгласно чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2016 г.
     
На 25 януари 2016 г. комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието, в състав Красимира Филипова, заместник-министър на правосъдието, Благовест Пунев, съветник в политическия кабинет на министъра на правосъдието и Мариана Маринкова, държавен експерт в дирекция „Стратегическо развитие и програми“ на министерството разгледа получените формуляри за участие в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
     
След като разгледа документите, комисията прецени, че общо девет професионални и неправителствени организации отговарят на критериите за членство в Съвета, а една организация е подала формуляр след определения срок, поради което не е допуснато разглеждането на подадените от нея документи.
     
Комисията реши, че следните 9 организации отговарят на критериите за членство в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за реформа на съдебната система:
       1. Сдружение „Асоциация на прокурорите в България"
       2. Сдружение „Камара на следователите в България"
       3. Сдружение „Съюз на съдиите в България"
       4. СНЦ „Сефита"
       5. Съюз на юристите в България
       6. Сдружение „Програма за развитие на съдебната система"
       7. Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград"
       8. Български институт за правни инициативи
       9. Национална мрежа за децата

До 17.00 ч. на 26 януари 2016 г. горепосочените организации е следвало да предложат на Министъра на правосъдието техен представител за член на Съвета, като посочат трите имена и електронна поща за връзка със съответното лице. Предложенията се подават в деловодството на Министерството на правосъдието.


Източник: Министерството на правосъдието, 26 януари 2016

 

 

Сходни публикации

21.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  13 – 17 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 13 – 17 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

17.01.2020
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия ...

14.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...