Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Десет професионални и неправителствени организации са подали документи за участие в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната систем

Правна

Десет професионални и неправителствени организации са подали формуляри и съответни документи за участие в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в  съдебната система, съгласно чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2016 г.
     
На 25 януари 2016 г. комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието, в състав Красимира Филипова, заместник-министър на правосъдието, Благовест Пунев, съветник в политическия кабинет на министъра на правосъдието и Мариана Маринкова, държавен експерт в дирекция „Стратегическо развитие и програми“ на министерството разгледа получените формуляри за участие в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
     
След като разгледа документите, комисията прецени, че общо девет професионални и неправителствени организации отговарят на критериите за членство в Съвета, а една организация е подала формуляр след определения срок, поради което не е допуснато разглеждането на подадените от нея документи.
     
Комисията реши, че следните 9 организации отговарят на критериите за членство в Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за реформа на съдебната система:
       1. Сдружение „Асоциация на прокурорите в България"
       2. Сдружение „Камара на следователите в България"
       3. Сдружение „Съюз на съдиите в България"
       4. СНЦ „Сефита"
       5. Съюз на юристите в България
       6. Сдружение „Програма за развитие на съдебната система"
       7. Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград"
       8. Български институт за правни инициативи
       9. Национална мрежа за децата

До 17.00 ч. на 26 януари 2016 г. горепосочените организации е следвало да предложат на Министъра на правосъдието техен представител за член на Съвета, като посочат трите имена и електронна поща за връзка със съответното лице. Предложенията се подават в деловодството на Министерството на правосъдието.


Източник: Министерството на правосъдието, 26 януари 2016

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...