Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
22Измененията в ЗЮЛНЦ са приети на първо четене от Народното събрание

Правна

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел днес беше внесен в пленарна зала и приет на първо четене от Народното събрание.

Това дълго чакано от НПО общността събитие се случи, след като вчера парламентарната Комисия по бюджет и финанси обсъди Законът за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ в дневния си ред.

Припомняме, че в този си вид законопроектът предвижа прехвърлянето на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел от окръжните съдилища в страната към Агенцията по вписванията. С това регистрациите и последващите промени ще се ускорят значително, ще отпадне необходимостта от издаване на актуално състояние, а и вероятно ще се намалят таксите.

В 7-дневен срок могат да се правят предложения по текста на законопроекта, след което се очаква ЗИД на ЗЮЛНЦ да бъде разгледан за второ гласуване от Комисията по правни въпроси като водеща комисия. 


Автор: Веселин Вълев, БЦНП

 

 

Сходни публикации

14.05.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (22 април – 10 май 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (22 април – 10 май 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

23.04.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (8 - 19 април 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (8 - 19 април 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

09.04.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 март - 5 април 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 март - 5 април 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...