Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (28 март - 01 април 2016 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 28 март - 01 април 2016 г.:
 

І. На заседание на Министерски съвет от 30 март 2016 г. бяха приети следните актове:

1. Проект на закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Законопроектът предвижда създаването на единен антикорупционен орган – Национално бюро за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Той обединява четири органа – Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР) и звеното в Сметната палата, което приема и проверява имуществените декларации.

Повече информация.


2. България ще се присъедини към Споразумението към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата.

Правителството одобри текста на Споразумението към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, прието в Париж на 12 декември 2015 г. и предлага на президента Росен Плевнелиев да го подпише при условието на последваща ратификация. Очаква се това да стане на официална церемония, която ще се състои в седалището на ООН в Ню Йорк на 22 април.

За информация.


3. През 2015 г. са осигурени 1420 ресурсни учители за деца и ученици със специални образователни потребности.

Правителството прие доклад за изпълнението на годишния план за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания. В изпълнение на плана, чрез центровете за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, са осигурени 1420 ресурсни учители, психолози, логопеди, учители на зрително затруднени деца и рехабилитатори на слуха и говора за обучението на 13 082 деца и ученици със специални образователни потребности. Агенцията за социално подпомагане е изплатила целеви помощи за помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия в размер на 52 004 609 лв. на 9836 средномесечен брой лица.

За информация.


ІІ. В сайта на Министерство на труда и социалната политика беше публикуван следния документ:

1. Проект на Доклад за равнопоставеността на жените и мъжете за 2015 г.

Към документа.

 Автор: Веселин Вълев, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...