Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

Правна

Със законопроекта е предложено изменение и допълнение на чл. 10 от Закона за обществените библиотеки във връзка с изпълнението на мярка № 140 от Плана за намаляване на регулаторната тежест.


С изменението и допълнението на чл. 10 от Закона за обществените библиотеки са предвидени данните, които ще съдържа регистърът и които следва да бъдат подавани от обществените библиотеки.


Предлага се срокът, в който ще се разглеждат заявленията за вписване в регистъра, да бъде определен на едномесечен от датата на подаване на заявлението, като е предвидено в същия срок министърът на културата или оправомощеното от него длъжностно лице да издава удостоверение за вписването в регистъра.


Въвежда се задължение за обществените библиотеки писмено да уведомяват министъра на културата за настъпилите промени в обстоятелствата, вписани в регистъра.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

26.06.2015
Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС

В рамките на няколко въпроса и отговора ще припомним част от основните задължения на юридическите лица с ...

23.06.2015
Екипът на pravatami.bg представи ”Правната страна на бизнеса” Екипът на pravatami.bg представи "Правната страна на бизнеса"

На 18.06.2015 г. @ Бетахаус pravatami.bg представи доклад на тема "Правната страна на бизнеса". Резюме и ...

23.06.2015
Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проектозакон за изменение и ...