Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22Спорният законопроект за адвокатурата прави крачка напред към пленарната зала на Народното събрание

Правна
Внесеният през януари 2015 г. проект за промени в Закона за адвокатурата, срещу който възразяват над 30 професионални и държавни организации, прави крачка напред към пленарната зала на Народното събрание. След като през юни по проекта даде положително становище водещата Правна комисия, днес той ще бъде разгледан и от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, се вижда от дневния й ред.

Измененията, подготвени от самите адвокати, им дават удостоверителни функции, предвиждат те да участват задължително при изготвянето на нотариални актове. Новите текстове предвиждат глоби до 10 хил. лв. за всеки, който по възлагане консултира, регистрира, подава заявления, представлява клиенти пред държавната администрация, но не е адвокат. Възраженията на гилдиите на нотариусите, счетоводителите, инженер - проектантите, брокерите на имоти и други професии са, че така се изземват техни функции в полза на адвокатите.

Проектът за изменения е внесен от председателя на Правната комисия Даниел Кирилов и депутати от ГЕРБ, Патриотичния фронт и ДПС. На заседанието на водещата комисия той беше подкрепен от всички 17 присъствали депутати без нито един против или въздържал се.

Законопроектът влиза в полезрението на вътрешната комисия, защото според неговите текстове адвокатите от страните от ЕС ще получат достъп до националния регистър на българските лични документи.

Преди да бъде обсъден на първо четене в пленарната зала проектът трябва да бъде разгледат и от комисията по регионална политика. Един от текстовете дава правото на адвокатите от ЕС да боравят с данните на националната база данни "Население", която е към Министерството на регионалното развитие.

Източник: Дневник, 28 септември 2016

 

 

Сходни публикации

20.06.2019
Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години

Параграф 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари предизвиква доста неясноти и паника сред неп ...

17.06.2019
Краен срок за годишно отчитане в Агенция по вписванията Краен срок за годишно отчитане в Агенция по вписванията

В срок до 1 юли 2019 г. всяко юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация, читалище), което ...

10.06.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (29 май – 7 юни 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (29 май – 7 юни 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...