Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Народното събрание готви нов Закон за СМЕТНАТА ПАЛАТА

Правна
Основната новост, която се предвижда с въпросния законопроект е преустройството на Сметната палата в колегиален орган, така както е предвидено в Конституцията на Република България - чл.91. Въведеният модел на управление от председател и заместник-председатели, което по същество представлява едноличен одитен орган, не съответства на колегиалното начало, заложено в Конституцията. На практика основната одитна дейност се концентрира в едно лице и това е председателя на Сметната палата.

С новопредложения законопроект се дава още възможността лица с по-широк професионален опит и квалификация да бъдат избрани за членове на Сметната палата, предлага се и премахване на Консултативния съвет на Сметната палата.

Законопроектът цели да възстанови статута на Сметната палата като разпоредител със самостоятелен бюджет - част от държавния бюджет.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

26.06.2015
Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС

В рамките на няколко въпроса и отговора ще припомним част от основните задължения на юридическите лица с ...

23.06.2015
Екипът на pravatami.bg представи ”Правната страна на бизнеса” Екипът на pravatami.bg представи "Правната страна на бизнеса"

На 18.06.2015 г. @ Бетахаус pravatami.bg представи доклад на тема "Правната страна на бизнеса". Резюме и ...

23.06.2015
Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проектозакон за изменение и ...