Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10СРОКОВЕ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА ЮЛНЦ през 2014

Правна
Отчетност пред органите на Националната агенция по приходите:
ЮЛНЦ, които са извършвали стопанска дейност и/или са отдавали под наем имущество и/имат начислен данък върху разходите през годината са задължени да подадат годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Срокът за подаване на данъчната декларация и за внасяне на дължимия данък е 31 март 2014 г.
ЮЛНЦ, които не са извършавли дейностите, изброени по-горе подават декларация по образец 1010а в срок до 31 март 2014 г.

Отчетност пред Националния статистически институт:
До 31 март 2014 г. ЮЛНЦ са задължени да подготвят годишните си финансови отчети за 2013 г. по образец на Националния статистически институт (НСИ). Годишните финансови отчети се подават заедно с годишната данъчна декларация през НАП. В случай, че ЮЛНЦ не подава годишна данъчна декларация, то следва да подаде годишните си финансови отчети пред териториалното статистическо бюро на НСИ. Формулярът може да се изтегли от страницата на НСИ (http://www.nsi.bg/), в раздел "За респондентите" ,  се избира "Годишна отчетност за 2013 година".
 
Отчетност пред Централния регистър на ЮЛНЦ към Министерство  на правосъдието:
До 30 юни 2014 г.  ЮЛНЦ в обществена полза и вписани в регистъра към МП са задължени да представят годишните си и финансови отчети за дейността си през 2013 г.
ЮЛНЦ в частна полза са задължение да публикуват финансовия си отчет за 2013 г. в избрано от тях място в Интернет или в икономическо издание.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

26.06.2015
Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС Какво знаем и не знаем за регистрацията на НПО в ДАНС

В рамките на няколко въпроса и отговора ще припомним част от основните задължения на юридическите лица с ...

23.06.2015
Екипът на pravatami.bg представи ”Правната страна на бизнеса” Екипът на pravatami.bg представи "Правната страна на бизнеса"

На 18.06.2015 г. @ Бетахаус pravatami.bg представи доклад на тема "Правната страна на бизнеса". Резюме и ...

23.06.2015
Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги Промени в Закона за социалното подпомагане въвеждат индивидуален подход към потребителите на социални услуги

На сайта на Министерството на труда и социалната политика е публикуван проектозакон за изменение и ...