Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20Започва ново обсъждане на проекта за закон за детско правосъдие

Правна

Работата по проект за нов закон, свързан с престъпленията и проявите, извършени от малолетни и непълнолетни, отново е в изходна позиция. В портала за обществени консултации strategy.bg e качен консултационен документ, от който става известно, че все още има няколко въпроса, които трябва да бъдат обсъдени.


Законопроектът, изготвен от екипа заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева - Русева (по времето н втория кабинет на Бойко Бориосв) се казва "Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица". Идеята е той да отмени остарелия закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който действа, с редица изменения, от 50-те годините на 20-ти век.


Проектът на правосъдното министерство беше публикуван за първи път през сепрември 2016 година. Той предвиждаше превръщането на поправителните домове в специални центрове, закриването на интернатите, нова система от мерки за проявите на малолетните и непълнолетните, като най-леката мярка да е предупреждение, а най-тежката - настаняване в специално приемно семейство или във възпитателен център.


Срещу това по информация на "Дневник" е имало възражения от няколко ведомства. До гласуването на проекта и вкарването му в парламента така и не се стигна заради оставката на втория кабинет на Бойко Борисов. В третото му правителство министърът на правосъдието Цецка Цачева също определи приемането на закона като приоритет. Заради възраженията и коментарите по проекта от различни институции, проектът отново премина през съвета за съдебна реформа. Там последно е бил обсъден на 19-и декември, когато са били разгледани становищата на МВР, социалното и образователно министерство, както и на Националната мрежа за децата и Уницеф.


В България има приета концепция (през 2011 година), която предвижда до 2020 година тук да бъде изградена и устойчиво да функционира система за детско правосъдие, която е ориентирана към правата на малолетните и непълнолетните.


От консултативния документ става известно, че въпросите, които трябва да бъдат дискутирани са:


Кои органи да налагат възпитателни мерки и включването на непълнолетни в подходящи възпитателни програми с оглед естеството на проблема и професионалното разбиране какви мерки са необходими ?


Дали да се създаде Национална служба за възпитателна подкрепа към министъра на правосъдието или тя да бъде към друг орган? Какво да бъде съотношението между приложното поле на предвидените в този закон мерки и мерките в Закона за закрила на детето, Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс ? Да бъдат ли включени малолетните лица, извършили общественоопасно деяние, осъществяващо признаците на престъпление, в обхвата на този закон или тези правоотношения да бъдат уредени с промяна на други закони. Други предложения и коментари извън зададените в документа теми?


Срокът за консултации е 30 дневен.


Системата за деца, които извършат противообществена проява е много разпръсната. Отговорните институции са Министерство на образованието, на правосъдието и под някаква форма на труда и социалната политика. Децата се настаняват за бягство от училище до малка кражба, като често попадането им в интернат не се отразява добре на тяхното развитие. Много често те са настанени там без срок (което означава за максималния от три години), а като излязат, не получават достатъчно стабилна подкрепа – нито от семействата си, нито от държавата. Повече влизат неграмотни, а много често, след като излязат, се връщат към предишния си начин на живот. Или продължават да попадат във възпитателни институции.Източник: Дневник, 14 януари 2018

 

 

Сходни публикации

17.01.2020
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия ...

14.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

23.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...