Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Правителството одобри план за интегрирано обслужване на хората с увреждания

Правна

Създаване и управление на регистър - профил на хората с увреждане на база информация от различни административни източници, на различно административно подчинение с възможност за достъп по електронен път.


Това се предвижда с приет от правителството днес план, а цел на създаването на регистъра е "постигане на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания", пише в изпратено от пресслужбата на Министерския съвет съобщение.


"Допълнително ще се автоматизира процесът по предоставяне на необходимите медицински и други документи за определяне степента на неработоспособност и ще бъде осигурен достъп до данни в регистрите с възможност за едновременна работа на участниците в процеса (граждани и администрация)", се разяснява в текста.


Регистърът на хората с увреждания, който ще обедини данни от различни държавни служби, трябва да заработи през януари, съобщи вицепремиерът Томислав Дончев вчера след среща в Министерския съвет с представители на национално представителните организации на хората с увреждания и родители на деца с увреждания.Източник: Дневник, 08 август 2018