Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07НПО Normaтив: Правен бюлетин за НПО

Правна
НПО Normaтив: Правен бюлетин за НПО

Състезанието със законодателя е неравно. Но се предполага, че стремежът на всички „тичащи" по коридорите на законодателството е да се постигнат по-добри резултати за хората. Гарант за това са гражданските организации, които активно участват в състезанието. Със сигурност подготовката е важен фактор, ако искаме резултатите на финала да са добри. Това една от целите на правния бюлетин за НПО – да ви информира и активизира, за да може промените в законодателството, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитаваме, да се случват с вашето участие. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.

Другата цел на бюлетина е да сме във форма – да покриваме всички Normaтиви (законови изисквания, срокове) и да сме изрядни. Това е предизвикателство за всички, особено при чести промени и многобройни задължения, и затова с някои нови акценти в бюлетина ще помогнем да сме в крак с нормите.

Както и досега, всяка седмица ще публикуваме мониторинг на законодателството, включващ кратко представяне на нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. В новия формат на мониторинга – „Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО", решихме да добавим няколко нови неща:

  • Секция за анализи и публикации – свързани с гражданския сектор, които да са ни от помощ при анализа на контекста, в който работим;
  • Секция Календар – тук ще посочваме важни срокове, които да имаме предвид в текущия месец (например, за отчитане, за подаване на информация към различни институции и пр.;
  • Секция Акценти – ще извеждаме най-важните неща за периода на мониторинга, които не трябва да пропускаме.


Мониторингът на законодателство и обществени консултации и свързаните с него публикации се извършва с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП (www.activecitizensfund.bg), проект „За гражданите и техните организации“, изпълняван от фондация ПАЦЕП, фондация БЦНП и фондация 42. Цялата отговорност за съдържанието на материалите се носи от авторите им и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.
 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...