Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
08Покана към ЮЛНЦ за заявяване на желание за членство в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси за периода 2020-2022 г.

Правна
Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ) е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси.

Националният съвет съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека.

Членството на юридическите лица с нестопанска цел в НССЕИВ е за срок от 3 години, след което, при желание, се подновява за нов 3-годишен период. Желаещите организации следва, в срок до 20 декември 2019 г. да подадат до председателя на Националния съвет:заявление в свободен текст;съдебно удостоверение за актуално състояние (тези организации, които не са вписани в Регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията);формуляр по образец, утвърден от председателя на Националния съвет, за дейността си 
За повече информация и необходими документи: http://nccedi.government.bg/bg/node/295

Този материал е част от серията "Правни новини за НПО"


 

 

Сходни публикации

03.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 ноември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 ноември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

26.11.2019
Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (18 – 22 ноември 2019 г.) Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (18 – 22 ноември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

19.11.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 ноември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (11 – 15 ноември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват ...