Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
29Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (2 – 6 декември 2019 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (2 – 6 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива. Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.

 

ОБНАРОДВАНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

В сфера данъци:

 С ПЗР на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане се приемат нови (или по – точно се възстановяват отменените на 01.01.2019 г.) ал. 2 и 3 на чл. 49 на Закона за местните данъци и такси. Ал. 2 на чл. 49  урежда задължението да се плаща данък и да се подава съответна декларация при придобиване на имущество чрез дарение, а ал. 3 на чл. 49 регламентира изключенията от това задължение.

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В сфера миграция

С Постановлението се намаляват утвърдените разходи за 2019 г. по Бюджета на МС по: бюджетна програма „Убежище и бежанци“, с 900 000 лв. и със същата сума се увеличават разходите по бюджетна програма „Други дейности и услуги“ (тази програма обхваща борбата с трафик на хора и други дейности).

В социалната сфера

 

Министерският съвет прие Постановление от 01.01.2020 г. да бъде закрит Дома за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) - Видин и на негово място да бъде открит Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

Функционалната необходимост от съществуването на ДМСГД - Видин отпада поради факта, че провежданата активната политика за деинституционализация доведе до прогресивно намаляване на броя на децата, отглеждани в дома.

ЗАКОНОПРОЕКТИ

В социалната сфера

Законопроектът внесен на 05.09.2019 г. урежда обществените отношения, свързани с правата и интересите на възрастните хора с цел осигуряване на подходящи, справедливи и достъпни услуги, чрез които да се даде възможност на възрастните хора да продължат да живеят смислено и ползотворно в общество, което ги признава за важен източник на знание, мъдрост и опит.

На 13.11.2019 г. водещата Комисия по труда, социалната и демографската политика реши да предложи на Народното събрание Законопроектът да не бъде приет на първо гласуване. Така три от четирите парламентарни комисии, на които е разпределен Законопроектът, не го подкрепят.

Публикувани са внесените на 25.11.2019 г.  в Комисия по труда, социалната и демографската политика становища по  Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги. Можете да ги прочетете тук.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Няма

КАЛЕНДАР

Няма

 

АКЦЕНТИ

В Закона за местните данъци и такси са направени промени, които уреждат данъчните задължения във връзка с получаване на дарения. Промените са в чл. 49 от ЗМДТ.Източник: НПО Портал, 10 декември 2019

 

 

Сходни публикации

28.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  20 – 24 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 20 – 24 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

21.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  13 – 17 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 13 – 17 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

17.01.2020
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия ...