Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
29Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В социалната сфера:

Законът за социалните услуги ще влезе в сила на 1 юли 2020 г. вместо на 1 януари 2020 г.

В сфера работодатели:

Наредбата се отнася до работодателите, осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ във връзка със задължението им да подават законово изискуема информация относно осигурени лица (работници, служители самоосигуряващи) до Националната агенция за приходите. В Наредбата са включени образци на декларации и изискуемата информация, която следва да се попълни в тях.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Няма


ЗАКОНОПРОЕКТИ

В сфера медиация

Проектът на наредбата цели да прецизира дейността по одобряване на организации за обучение на медиатори, водене на Единния регистър на медиаторите и вписване на медиатор в Единния регистър на медиаторите. Въвежда се изискване към организациите, кандидатстващи за одобрение за обучение на медиатори, да разполагат със специалисти с квалификация и опит в областта на медиацията, съответно да представят не само учебен план и програма за обучение, но и правила за провеждане на изпита. Регламентира се поддържането от Министерството на правосъдието на публичен списък на одобрените организации за обучение на медиатори, както и вписването и заличаването. Предложения по проекта могат да се правят до 27.01.2020 г.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Важно за всички ЮЛНЦ относно мерките срещу изпирането на пари


Предстои промяна в режима за годишните планове за обучение чрез отпадане на задължителното им подаване в ДАНС с оглед намаляване на административната тежест за задължените субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), сред които са и ЮЛНЦ. Това гласи съобщение, публикувано на сайта на ДАНС на 9 януари, според което изготвените и приетите планове за обучение за 2020 г. не следва да се изпращат към ДАНС.

 

КАЛЕНДАР

Няма

 

АКЦЕНТИ


Важно за всички ЮЛНЦ относно мерките срещу изпирането на пари – от статията ще получите важна информация за задълженията по ЗМИП.


 

Източник: НПО Портал, 14 януари 2020

 

 

Сходни публикации

28.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  20 – 24 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 20 – 24 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

21.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  13 – 17 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 13 – 17 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

17.01.2020
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия ...