Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
25Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В социалната сфера:

Законът за социалните услуги ще влезе в сила на 1 юли 2020 г. вместо на 1 януари 2020 г.

В сфера работодатели:

Наредбата се отнася до работодателите, осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ във връзка със задължението им да подават законово изискуема информация относно осигурени лица (работници, служители самоосигуряващи) до Националната агенция за приходите. В Наредбата са включени образци на декларации и изискуемата информация, която следва да се попълни в тях.

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Няма


ЗАКОНОПРОЕКТИ

В сфера медиация

Проектът на наредбата цели да прецизира дейността по одобряване на организации за обучение на медиатори, водене на Единния регистър на медиаторите и вписване на медиатор в Единния регистър на медиаторите. Въвежда се изискване към организациите, кандидатстващи за одобрение за обучение на медиатори, да разполагат със специалисти с квалификация и опит в областта на медиацията, съответно да представят не само учебен план и програма за обучение, но и правила за провеждане на изпита. Регламентира се поддържането от Министерството на правосъдието на публичен списък на одобрените организации за обучение на медиатори, както и вписването и заличаването. Предложения по проекта могат да се правят до 27.01.2020 г.

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

Важно за всички ЮЛНЦ относно мерките срещу изпирането на пари


Предстои промяна в режима за годишните планове за обучение чрез отпадане на задължителното им подаване в ДАНС с оглед намаляване на административната тежест за задължените субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), сред които са и ЮЛНЦ. Това гласи съобщение, публикувано на сайта на ДАНС на 9 януари, според което изготвените и приетите планове за обучение за 2020 г. не следва да се изпращат към ДАНС.

 

КАЛЕНДАР

Няма

 

АКЦЕНТИ


Важно за всички ЮЛНЦ относно мерките срещу изпирането на пари – от статията ще получите важна информация за задълженията по ЗМИП.


 

Източник: НПО Портал, 14 януари 2020

 

 

 

Сходни публикации

23.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  (14 –18 септември 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (14 –18 септември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

15.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  (7 –11 август 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (7 –11 август 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

08.09.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 август – 4 септември 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (31 август – 4 септември 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...