Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
07Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (13 – 17 април 2020 г.)

Правна
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  (13 – 17 април 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат гражданския сектор и каузите, които защитават. Бюлетинът се базира на постоянен преглед на законодателството, включващ нормативни актове и документи, които пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор.  НПО Normaтив включва и информация, свързана с основни задължения на гражданските организации, които следва да изпълняват. Допълнително, бюлетинът съдържа анализи и публикации на теми, свързани с гражданския сектор и контекста, в който се развива.

Бюлетинът се изготвя от правния екип на Български център за нестопанско право.   

 

ОБНАРОДВАНИ АКТОВЕ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

В сфера неправителствени организации:

 

РЕШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В социалната сфера:

Срокът на програмата е до 31.12.2022 г. и е на обща стойност 4 500 000 лева. Тя е разработена като продължение на изпълняваната в периода 2018-2020 г. национална научна програма „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България." Програмата е насочена към следните обществени предизвикателства: идентификация и систематизиране на информацията по отношение на разпространението на вирусите на HIV, хепатит Б и хепатит С сред кръвните донори, както и оценка на риска на същите вируси сред кръвните донори в България чрез изследване на тяхното разпространение и честота.

 

В сфера права на човека:

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 128 179 лв. обезщетения в изпълнение на пет решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Решенията по делата срещу България са постановени в периода 7 ноември 2019 г. – 27 февруари 2020 г.:           оо делото „X и Y срещу България“ съдът присъжда в полза на жалбоподателите сумата от 7500 евро общо за претърпените от тях неимуществени вреди, както и сумата от 2700 евро за разходи и разноски.; по делото „Апостолови срещу България“  съдът присъжда на жалбоподателя сумата от 1250 евро за претърпените от него неимуществени вреди и 700 евро за разходи и разноски; по делото „Зикатанова срещу България“ - Съдът присъжда на жалбоподателите общо 38 500 евро за претърпените от тях неимуществени вреди, както и общо 9746,66 евро за разходи и разноски; по делото „Мустафа срещу България“ ЕСПЧ намира нарушение на чл. 6 от Конвенцията и присъжда на жалбоподателя сумата от 2500 евро за претърпените от него неимуществени вреди, както и 1500 евро за разходи и разноски; по делото „Стойков срещу България" Съдът присъжда на жалбоподателя сумата от 475 евро за разходи и разноски.

 

ЗАКОНОПРОЕКТИ

няма

 

ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ

  • Как да включим доброволци в работата си в ситуация на криза? – стъпка по стъпка

 В ситуация на криза едно от най-важните неща е да помагаме на тези, които са най-застрашени. Доброволческият труд е ценен ресурс, но преди всичко е отговорност. Затова трябва да сме много внимателни при подбора и координирането на доброволци, които ще помагат на хората в риск.

На 30.03.2019 Министерският съвет публикува дългоочакваното Постановление № 55 за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите с цел запазване на заетостта при извънредно положение. За съжаление, въпреки няколкото редакции на първоначалния текст, голяма част от неправителствения сектор няма да може да се възползва от тези компенсации. В статията ще научите повече за конкретните условия за кандидатстване за компенсацията.

 

КАЛЕНДАР

Сроковете са актуализирани във връзка с въведеното извънредно положение

  • До 31 юни 2020 г. - Всички предприятия с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да подадат Годишен отчет за дейността си през 2019 г. в НСИ
  • До 31 юни 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - които са осъществявали стопанска дейност и/или са получавали приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако са извършвали социални и/или облагаеми представителни разходи през 2019 г., са длъжни да подадат пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2019 г.
  • До 30 септември 2020 г. - Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят  Годишния си финансов отчет за 2019 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) за 2019 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията

АКЦЕНТИ

Български център за нестопанско право актуализира статията си за годишно отчитане на ЮЛНЦ във връзка с новите срокове в следствие на обявеното извънредно положение.

 В ситуация на криза едно от най-важните неща е да помагаме на тези, които са най-застрашени. Доброволческият труд е ценен ресурс, но преди всичко е отговорност. Затова трябва да сме много внимателни при подбора и координирането на доброволци, които ще помагат на хората в риск. 

Източник: НПО Портал, 22 април 2020

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...