English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Информационен бюлетин на ПДИ, Брой 4 (220)

 

На Вашето внимание е четвъртият брой на информационния бюлетин на Програма Достъп до информация за 2022 г. 
 
Международен ден на свободната преса – какво става по света и у нас
Коментар на адв. Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ

 

 


През 2022 отбелязваме 3 май - Международният ден на свободната преса, с няколко положителни, и няколко не толкова, новини.


От съдебната зала: Новини

адв. Кирил Терзийски, ПДИ 

  През месец април 2022, съдът се произнесе по четири дела за достъп до обществена информация, водени с подкрепата на ПДИ. Съдът реши, че:

 • отменя трети пореден отказ на изп. директор на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД („ТСВ“ ЕАД) да предостави копия от договорите с подизпълнители за удълбочаване на каналите на Пристанище „Варна“
 • фактическите констатации в протоколи от проверки имат самостоятелно значение и подлежат на предоставяне по реда на ЗДОИ.
 • налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация, която е свързана с прозрачността и отчетността при разходване на публични средства
 • наличието на надделяващ обществен интерес за предоставяне на достъп до информация може да преодолее изразеното несъгласие от трети лица

Коментар на юриста: Практиката на ВАС относно случаите на злоупотреба с право на разноски по ЗДОИ
адв. Стефан Ангелов, ПДИ


Коментар въз основа на осем съдебни решения на Върховния административен съд.
ПДИ препоръчва: Въпросът за справедливостта
Ралица Кацарска, ПДИ
 

На 18 април 2022 Факултетът по журналистика и масова комуникация представи „Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България“ - сборник с интервюта, статии и коментари. Съставители са доц. д-р Жана Попова и проф. дсн Снежана Попова, а научен редактор е проф. дпн Нели Огнянова.

Новини

Ралица Кацарска и Диана Банчева, ПДИ


Преглед на най-важните събития в областта на достъпа до информация по света и в Европа за изминалия месец:

 • Армения ратифицира Конвенцията от Тромсо
 • Започва работа органът по нааблюдение и контрол на Конвенцията от Тромсо
 • Доклад демонстрира ползата от информационните комисари за ефективното изпълнение на законите за достъп до информация
 • Дело за прозрачност срещу FRONTEX
 • Доклад показва как Иран държи обществеността си на тъмно

От медиите
 
Ралица Кацарска, ПДИ


Най-важните новини от България през април 2022 г., засягащи:
 • Достъпът до информация
 • Местната администрация
 • Медии. Свобода на изразяване
 • Съдебна власт
 • Държавна администрация
 • Инфраструктура и околна среда

Харесайте страницата на ПДИ във Фейсбук. 

Вярвате във важността на свободата на информацията и ролята на ПДИ за опазването ѝ? Споделете с колега или приятел този линк, за да се абонират за месечния бюлетин на ПДИ.
http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Абонамент/

Ако желаете да подкрепите издаването на информационния бюлетин, може да направите това на нашите Банкови сметки:


Име на банката: УниKредит Булбанк

BIC: UNCRBGSF

Сметката е на името на: Фондация “Програма достъп до информация”
IBAN (BGN): BG77 UNCR 7630 1022 5620 87
IBAN (EUR): BG42 UNCR 7630 1422 5974 10
IBAN (USD): BG95 UNCR 7630 1122 5918 49

Вашата подкрепа ще бъде отбелязана в интернет страницата на ПДИ!


Сходни публикации

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (09 – 13 май 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (09 – 13 май 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат

ЗМИП материали пета част: Комплексна проверка спрямо ЮЛНЦ

ЗМИП материали пета част: Комплексна проверка спрямо ЮЛНЦ

В настоящият материал представяме някои ключови положения, които всяко ЮЛНЦ трябва да знае КАТО КЛИЕНТИ НА ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (02 – 05 май 2022 г.)

Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (02 – 05 май 2022 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните процеси, които засягат