Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
21Правителството отмени изискването за публично оповестяване на покани към доставчиците, при стойност под прага за съответната процедура

Правна

На заседанието на Министерския съвет от 03.09.2014 г. беше прието постановление, което отменя въведеното  в  чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118 от 2014 г. изискване за оповестяване на публично съобщение за ценови предложения - при стойности под праговете  за провеждане на процедури по постановлението - 20 000 лв. за доставки и услуги и  60 000 лв. за строителство. Промяната се отнася за неправителствените организации, фирми и браншови организации. Изменението на нормативния акт ще доведе до намаляване на административната тежест при избора на изпълнител от частно-правните субекти, бенефициенти по проекти  съ-финансирани със средства от ЕС.

 

По този начин правителството отговоря на очакванията на редица организации,  които заявиха своето несъгласие с бюрократичните усложнения, които на практика блокират работата им.

С постановлението се правят изменения и в други нормативни актове,  които регулират координацията на управлението на средствата от Европейския съюз във връзка с възлагането на тези функции на заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз. 

Източник: Структурни фондове на ЕС, 03 септември 2014

 

 

Сходни публикации

11.03.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари -  8 март 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари - 8 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

27.02.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

12.02.2019
Важно за всички ЮЛНЦ Важно за всички ЮЛНЦ

До 15 февруари 2019 г. ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на служителите си в изпълнение ...