Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Законът за лицата и семейството отпада заедно с пълното запрещение

Правна
Министерството на правосъдието предложи пълна отмяна на действащия от 1949 г. насам Закон за лицата и семейството (ЗЛС), както и той да бъде заменен с изцяло нов Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. Проектът на бъдещия нов нормативен акт е пуснат за обществено обсъждане на страницата на министерството.

Това е поредната стъпка в процеса на пълната отмяна на института на пълното запрещение. В момента по Гражданския процесуален кодекс и ЗЛС прокурор, съпруг или близки на едно лице може да поискат от съда то да бъде поставено под пълно запрещение. На практика на него му се отнема всякаква възможност за вземане на каквито и да е решения, включително и относно разпореждане с неговото лично имущество. Това правят вместо него законните представители - родители или настойници.

Освен че пълното запрещение ще бъде отменено изцяло, се предвижда ограниченото запрещение да се използва само в изключителни случаи, и то за определен период от време. В замяна се предлагат мерки за подкрепа, които да гарантират, че лицата, които имат трайни затруднения, ще получат необходимата подкрепа за упражняване самостоятелно на правата си според тяхната воля и предпочитания. В същото време ще се предвидят достатъчно гаранции и предпазни мерки за защита на третите лица.

Целта на новия закон е кардинална промяна на подхода към правата на хората с увреждания - не като към обекти на грижа, а като към активни субекти на техните права, от подход на милосърдие - към подход, основан на правата, от патернализъм към овластяване, пише в мотивите. Това означава да се отхвърли старата доктрина, според която лицата, страдащи от психически увреждания и интелектуални затруднения, следва да бъдат държани изолирани от обществото и да бъдат лишени от основни граждански и политически права чрез поставянето им под запрещение - пълно или ограничено, добавят от министерството.ПОВОД

Промените са чакани отдавна, защото България има поети ангажименти, произтичащи от ратифицирането и влизането в сила на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Освен това има и осъдително решение на Европейския съд по правата на човека по делото "Станев срещу България".

Автор: Кирил Димов

Източник: Сега, 30 ноември -0001

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...