Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
26Освобождаване от задължението за деклариране на получени дарения по Закона за местните данъци и такси за организации в обществена полза

Правна
На 10 ноември 2014 г. Министерството на финансите е публикувало на своята страница в Интернет, в раздел Проекти на нормативни актове, предложение за промяна на Закона за ДДС.  С Параграф 46 на проекта за промени се прави предложение и за промяна на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Предложението изрично регламентира освобождаването на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, вписани в Централния регистър, от задължението да подават декларации за получени и предоставени дарения. Текстът на предложението за промяна в ЗМДТ гласи:

В чл. 49 се създава ал. 4:
„(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност."

Промяната в ЗМДТ е резултат от усилията на Български център за нестопанско право и Български дарителски форум да покажат необходимостта от отпадане на това задължение. Кампанията беше подкрепена и от множество неправителствени организации като фондация „Еврика"; Тръст за социална алтерантива; Национална мрежа за децата; Фондация „Помощ за благотворителността в България"; Фондация „Работилница за граждански инициативи"; Български червен кръст; фондация „Лале"; Фондация „Искам бебе"; Фондация „Благотворител"; Български фонд за жените Фондация „Светът на Мария".Източник: Български център за нестопанско право, 12 ноември 2014

 

 

Сходни публикации

25.03.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 март - 22 март 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (11 март - 22 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

21.03.2019
Планът за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца е публикуван за обществено обсъждане Планът за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца е публикуван за обществено обсъждане

Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020) е приета с Решение ...

11.03.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари -  8 март 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари - 8 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...