Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
09Промени в състава на Националния съвет за интеграция на хора с увреждания

Правна
В бр. 10 на Държавен вестник е обнародвано изменението на Правилника за дейността на съвета, в който се определят лицата от страна на Министерски съвет. Така съставът му нараства с непредставените до този момент представители: по един заместник-министър на на младежта и спорта, на културата, на вътрешните работи, на отбраната, на външните работи, на правосъдието, на околната среда и водите, на земеделието и храните и на туризма, както и член на Управителния съвет на Българския институт по стандартизация.

Министерски съвет прие законодателната си програма до юни 2015. Важни промени очакват НПО.

Една от най-важните законодателни инициативи, касаещи сферата на НПО е в бъдещите  промени в Закона  за регистър БУЛСТАТ. Те  предвиждат въвеждането на възможност за  електронно подаване на документи.  Но най-значимото инициатива в областта предстои да бъде постигната в Закона за юридическите лица с нестопанска цел – а именно изграждането на механизъм за финансиране на НПО и осигуряване на подкрепа за развитие на гражданското общество. Експертното мнение на BCNL можете да прочете тук.

Министерство на правосъдието, от своя страна, е заложило като значима инициатива приемането на Закон за физическите лица и за мерките за подкрепа. „С последния законопроект ще се гарантира, че лицата, които имат трайни затруднения при извършване на конкретни правни действия, ще получат необходимата подкрепа за самостоятелно упражняване на правата си – според тяхната воля и предпочитания, като се изключат институтите на заместване на волята им". Повече информация може да намерите тук.
Източник: Български център за нестопанско право, 06 февруари 2015

 

 

Сходни публикации

03.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 ноември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 ноември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

27.11.2019
Покана към ЮЛНЦ за заявяване на желание за членство в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси за периода 2020-2022 г.

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет ...

26.11.2019
Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (18 – 22 ноември 2019 г.) Състезание със законодателя: правен бюлетин за НПО (18 – 22 ноември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...