Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19Министерски съвет прие законодателната си програма до юни 2015. Важни промени очакват НПО.

Правна
Една от най-важните законодателни инициативи, касаещи НПО сферата, е в бъдещите  промени на Закона  за регистър БУЛСТАТ. Те  предвиждат въвеждането на възможност за  електронно подаване на документи. 

Но най-значимото, което престои да бъде постигнато чрез промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, е  изграждането на механизъм за финансиране на НПО и осигуряване на подкрепа за развитие на гражданското общество. Експертното мнение на BCNL можете да прочете тук.


Министерство на правосъдието, от своя страна, е заложило като значима инициатива приемането на Закон за физическите лица и за мерките за подкрепа. „С последния законопроект ще се гарантира, че лицата, които имат трайни затруднения при извършване на конкретни правни действия, ще получат необходимата подкрепа за самостоятелно упражняване на правата си – според тяхната воля и предпочитания, като се изключат институтите на заместване на волята им". Повече информация може да намерите тук.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

11.03.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари -  8 март 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари - 8 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

27.02.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

12.02.2019
Важно за всички ЮЛНЦ Важно за всички ЮЛНЦ

До 15 февруари 2019 г. ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на служителите си в изпълнение ...