Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Доброволци ще имат право да влизат в жилища и да изменят реда за движение в ситуации на бедствия

Правна
Доброволците, привлечени за оказване на помощ в ситуации на бедствия, пожари и извънредни положения, вече ще имат правомощията на органите за пожарна безопасност и защита на населението. Също така доброволческите формирования ще могат да ползват радиочестотен ресурс от радиочестотния спектър за граждански нужди. Това предвиждат новите изменения в Закона за защита при бедствия, които Народното събрание прие след гласуване на промените в Закона за министерството на вътрешните работи.

Лицата, включени в доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, ще имат правото да предприемат действия, с които се засягат чужди имущества или общественият ред. Такива действия ще могат да се извършват само  в извънредни ситуации. По силата на измененията в Закона за защита при бедствия доброволците ще имат следните правомощия:

  • да влизат в жилищни, производствени и други сгради и помещения на физически и юридически лица;
  • да разрушават сгради или части от тях, да разглобяват конструкции, да отстраняват, унищожават или повреждат имущество или насаждения, когато няма друг начин за извършването на дейността;
  • да изменят реда за движение и да ограничават достъпа на външни лица в района, където се извършват дейностите, до пристигането на съответните компетентни органи;
  • да използват безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за осигуряване на необходимите количества вода при бедствия, за гасене на пожари и при извънредни ситуации;
  • да извършват евакуация на хора и движимо имущество в района, където се извършват дейностите.

По време на доброволчески акции за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях доброволните формирования ще могат да ползват радиочестотен ресурс от радиочестотния спектър за граждански нужди. Той ще бъде предоставян безвъзмездно на кметовете на общини за по-добра организация и експедитивност в кризисни ситуации.


 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...