Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
19Доброволци ще имат право да влизат в жилища и да изменят реда за движение в ситуации на бедствия

Правна
Доброволците, привлечени за оказване на помощ в ситуации на бедствия, пожари и извънредни положения, вече ще имат правомощията на органите за пожарна безопасност и защита на населението. Също така доброволческите формирования ще могат да ползват радиочестотен ресурс от радиочестотния спектър за граждански нужди. Това предвиждат новите изменения в Закона за защита при бедствия, които Народното събрание прие след гласуване на промените в Закона за министерството на вътрешните работи.

Лицата, включени в доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, ще имат правото да предприемат действия, с които се засягат чужди имущества или общественият ред. Такива действия ще могат да се извършват само  в извънредни ситуации. По силата на измененията в Закона за защита при бедствия доброволците ще имат следните правомощия:

  • да влизат в жилищни, производствени и други сгради и помещения на физически и юридически лица;
  • да разрушават сгради или части от тях, да разглобяват конструкции, да отстраняват, унищожават или повреждат имущество или насаждения, когато няма друг начин за извършването на дейността;
  • да изменят реда за движение и да ограничават достъпа на външни лица в района, където се извършват дейностите, до пристигането на съответните компетентни органи;
  • да използват безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за осигуряване на необходимите количества вода при бедствия, за гасене на пожари и при извънредни ситуации;
  • да извършват евакуация на хора и движимо имущество в района, където се извършват дейностите.

По време на доброволчески акции за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях доброволните формирования ще могат да ползват радиочестотен ресурс от радиочестотния спектър за граждански нужди. Той ще бъде предоставян безвъзмездно на кметовете на общини за по-добра организация и експедитивност в кризисни ситуации.


 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

14.05.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (22 април – 10 май 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (22 април – 10 май 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

23.04.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (8 - 19 април 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (8 - 19 април 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

09.04.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 март - 5 април 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 март - 5 април 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...