Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
16Родителите вече ще могат да погребват своите мъртвородени деца

Правна
На 5 март 2015г. Министерски съвет внесе в Народно събрание за гласуване на законопроект за изменение и допълнение на действащия Закон за гражданската регистрация. Основната цел на проекта е да регламентира съставянето на документ, който да представлява разрешение за погребение на мъртвородените деца. Съгласно новите текстове в случаите, когато едно бебе е родено мъртво, за него ще бъде съставян акт за раждане на мъртвородено дете.

Законопроектът е изготвен във връзка с инициатива на група неправителствени организации (Български хелзинкски комитет, Сдружение „Естествено", Фондация „Родители за родители", Асоциация „Родители", Фондация „ Асоциация Анимус" Алианс на българските акушерки, Асоциация на българските дули, Българско дружество по психодрама и групова терапия, Психотерапевтичен институт по социална екология на личността, Национална асоциация „Подкрепа за кърмене", Фондация „Същност", Сдружение „Родилница", Сдружение „Център за образователни инициативи"), насочена към създаване на нормативни предпоставки, които да осигурят хуманното отношение към мъртвородените деца и по-конкретно - регламентиране съставянето на документ, който да разрешава извършването на погребение на тези деца.

По силата на сега действащата уредба могат да бъдат погребвани само лица, които са били родени живи и впоследствие са починали, тъй като само в тези случаи законът предвижда съставянето на акт за смърт. Преценката дали има живо- или мъртвородено дете се прави от компетентно медицинско лице. Предложените допълнения в чл. 42 и чл. 43 от Закона за гражданската регистрация ще позволят на родителите да погребат своите мъртвородени деца въз основа на препис-извлечение от акта за раждане на мъртвородено дете. Този акт ще се съставя от съответната община или кметство при изпратено писмено съобщение от компетентните лица в срок не по-късно от 48 часа от настъпване на раждането.

За водеща парламентарна комисия в обсъждането на законопроекта бе определена Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Предстои внасянето на проекта на закона за гласуване в пленарна зала.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

20.06.2019
Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години

Параграф 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари предизвиква доста неясноти и паника сред неп ...

17.06.2019
Краен срок за годишно отчитане в Агенция по вписванията Краен срок за годишно отчитане в Агенция по вписванията

В срок до 1 юли 2019 г. всяко юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация, читалище), което ...

10.06.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (29 май – 7 юни 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (29 май – 7 юни 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...