Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22Финална дискусия на проектозакона за доброволчеството

Правна
Финалният текст на проекта на Закон за доброволчеството е публикуван на официалния сайт на Министерството на младежта и спорта. Преди внасянето на проектозакона в Парламента и с цел провеждане на  широко обществено обсъждане спортното министерство отправи покана до всички заинтересовани лица – институции, НПО и граждани, за участие във финална дискусия на законопроекта.

Събитието ще се състои на 27 март 2015г. (петък) от 11:00 часа в Театралната  зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски" (адрес:  гр. София, бул. „Цар Освободител" 15 – вход откъм булеварда). На срещата са поканени представители на общините, доброволчески, младежки и неправителствени организации, студенти, граждани и медии. Регистрацията за участие в дискусията започва в 10:30 часа.

Всеки желаещ може да заяви участие в публичното обсъждане на електронен адрес aleksandra.radevska@mpes.government.bg.

Всички  коментари и предложения за корекции във текста, направени до 27 март 2015г., ще бъдат разгледани от вносителите на проекта.

Финалния текст на проекта на Закона за доброволчеството може да намерите тук.

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

22.07.2019
Из българското законодателство през изминалата седмица (15-19 юли 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (15-19 юли 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

22.07.2019
Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество Проект на Правилник за организацията и дейността на Съвет за развитие на гражданското общество

Приемането на правилника от Министерския съвет е предвидено в чл. 4, ал. 7 от Закона за юридическите ...

20.06.2019
Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години

Параграф 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари предизвиква доста неясноти и паника сред неп ...