Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24Съдия Нели Куцкова е кандидат за председател на Софийски апелативен съд

Правна
Съдия Нели Куцкова е единствен кандидат за административен ръководител на Софийския апелативен съд в процедурата, обявена по-рано през януари тази година от Висшия съдебен съвет. Насрочената дата за събеседване и избор е 30 април. В Judicialprofiles.bg e публикувано изготвено публично представяне на съдия Куцкова, изготвено по методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения. Достъпно е за преглед на този линк.

Нели Куцкова завършва юридическото си образование в СУ „Климент Охридски" през 1980 г.  Придобива юридическа правоспособност през 1983 г. В периода 1982 – 1983 г. е стажант-съдия в СГС, а между 1984 г. и 1986 г. е младши съдия в СГС.  От 18.12.1986 г. до 01.02.1991 г. заема длъжността съдия. С решение на ВСС от  01.02.1991 г. е назначена за зам.- председател на Първи Районен съд, а по-късно става и негов председател (15.07.1991 г. до 01.01.1992 г.). Нели Куцкова е заместник-министър на правосъдието между 04.01.1992 г. и 19.07.1993 г. 

С решение на ВСС от 12.02.1993 г. Куцкова е преназначена на длъжност адм. ръководител на ОС София (негов пети председател) до 18.06.1997 г. Нели Куцкова представлява съдийската квота във Висшия съдебен съвет между 1998 г. и 2003 г. Oт 22.06.2004 г. заема длъжността съдия. През 2007 г. Куцкова е командирована в Aпелативен съд София. И понастоящем тя правораздава в Aпелативен съд София, където разглежда граждански и търговски дела. Куцкова се занимава активно с работа  относно обучението на съдии, нейна кауза е развитието на детското правосъдие, на образованието, правото на ЕС и международното частно право. С решение на ВСС от 25.06.1997 г. е повишена в ранг „съдия във ВКС/ВАС". Общият й юридически стаж е над 30 години. Владее английски, немски и руски езици.

 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

22.10.2019
Из българското законодателство през изминалата седмица (14 – 18 октомври 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (14 – 18 октомври 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни ...

16.10.2019
Из българското законодателство през изминалата седмица (7 – 11 октомври 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (7 – 11 октомври 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...

17.09.2019
Из българското законодателство през изминалата седмица (2 – 13 септември 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (2 – 13 септември 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...