Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21Съдия Нели Куцкова е кандидат за председател на Софийски апелативен съд

Правна
Съдия Нели Куцкова е единствен кандидат за административен ръководител на Софийския апелативен съд в процедурата, обявена по-рано през януари тази година от Висшия съдебен съвет. Насрочената дата за събеседване и избор е 30 април. В Judicialprofiles.bg e публикувано изготвено публично представяне на съдия Куцкова, изготвено по методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения. Достъпно е за преглед на този линк.

Нели Куцкова завършва юридическото си образование в СУ „Климент Охридски" през 1980 г.  Придобива юридическа правоспособност през 1983 г. В периода 1982 – 1983 г. е стажант-съдия в СГС, а между 1984 г. и 1986 г. е младши съдия в СГС.  От 18.12.1986 г. до 01.02.1991 г. заема длъжността съдия. С решение на ВСС от  01.02.1991 г. е назначена за зам.- председател на Първи Районен съд, а по-късно става и негов председател (15.07.1991 г. до 01.01.1992 г.). Нели Куцкова е заместник-министър на правосъдието между 04.01.1992 г. и 19.07.1993 г. 

С решение на ВСС от 12.02.1993 г. Куцкова е преназначена на длъжност адм. ръководител на ОС София (негов пети председател) до 18.06.1997 г. Нели Куцкова представлява съдийската квота във Висшия съдебен съвет между 1998 г. и 2003 г. Oт 22.06.2004 г. заема длъжността съдия. През 2007 г. Куцкова е командирована в Aпелативен съд София. И понастоящем тя правораздава в Aпелативен съд София, където разглежда граждански и търговски дела. Куцкова се занимава активно с работа  относно обучението на съдии, нейна кауза е развитието на детското правосъдие, на образованието, правото на ЕС и международното частно право. С решение на ВСС от 25.06.1997 г. е повишена в ранг „съдия във ВКС/ВАС". Общият й юридически стаж е над 30 години. Владее английски, немски и руски езици.

 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

21.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  13 – 17 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 13 – 17 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

17.01.2020
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия ...

14.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...