Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19Из българското законодателство през изминалата седмица (2-6 ноември)

Правна

 

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

През изминалата седмица 2 – 6 ноември 2015 г. новите законодателни промени и предложение бяха концентрирани почти изцяло в Парламента. Ето и кои бяха те:

 

I. В Народно събрание бяха внесени за гласуване и приемане следните проекти на:

 

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане.

 

- Законопроектът накратко: Дава се нова дефиниция на социалните услуги като съвкупност от дейности, които се основават на индивидуална социална работа в подкрепа на лицата за тяхното социално включване, и се предоставят в общността и в специализираните институции; фиксира се краен 3-годишен срок за настаняване в специализирани институции на деца хора с увреждания и лица, поставени под запрещение и др.;

- Внесен: от Министерски съвет на 05.08.2015 г.;

- Статус: приет в зала за първо четене на 06.11.2015 г.;

- Предстои – да бъде разгледан в Комисията по труда, социалната и демографската политика и внесен в зала за второ четене и гласуване.

 

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование.

 

- Законопроектът накратко: Гарантирането на човешките права и гражданските свободи чрез информираност за идеологията, историята и наследството на тоталитарния режим се предвижда да се превърне в една от основните цели, които предучилищното иучилищното образование следва да постигне;

- Внесен: от група народни представители на 04.11.2015 г.;

- Статус: разпределен към Комисия по образованието и науката (водеща);

- Предстои – да бъде разгледан в зала за първо четене и гласуване.

 

3. Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс.

 

- Законопроектът накратко: Предвижда се въвеждане на машинно преброяване на резултатите от изборите, а случаите, когато това не е възможно поради непреодолими външни обстоятелства – преброяването да се извършва ръчно.

- Внесен: от група народни представители на 05.11.2015 г.;

- Статус: разпределен към Комисията по правни въпроси (водеща);

- Предстои – да бъде разгледан в зала за първо четене и гласуване.

 

 Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

11.03.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари -  8 март 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари - 8 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

27.02.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

12.02.2019
Важно за всички ЮЛНЦ Важно за всички ЮЛНЦ

До 15 февруари 2019 г. ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на служителите си в изпълнение ...