Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
15Из българското законодателство през изминалата седмица (2-6 ноември)

Правна

 

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

През изминалата седмица 2 – 6 ноември 2015 г. новите законодателни промени и предложение бяха концентрирани почти изцяло в Парламента. Ето и кои бяха те:

 

I. В Народно събрание бяха внесени за гласуване и приемане следните проекти на:

 

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане.

 

- Законопроектът накратко: Дава се нова дефиниция на социалните услуги като съвкупност от дейности, които се основават на индивидуална социална работа в подкрепа на лицата за тяхното социално включване, и се предоставят в общността и в специализираните институции; фиксира се краен 3-годишен срок за настаняване в специализирани институции на деца хора с увреждания и лица, поставени под запрещение и др.;

- Внесен: от Министерски съвет на 05.08.2015 г.;

- Статус: приет в зала за първо четене на 06.11.2015 г.;

- Предстои – да бъде разгледан в Комисията по труда, социалната и демографската политика и внесен в зала за второ четене и гласуване.

 

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование.

 

- Законопроектът накратко: Гарантирането на човешките права и гражданските свободи чрез информираност за идеологията, историята и наследството на тоталитарния режим се предвижда да се превърне в една от основните цели, които предучилищното иучилищното образование следва да постигне;

- Внесен: от група народни представители на 04.11.2015 г.;

- Статус: разпределен към Комисия по образованието и науката (водеща);

- Предстои – да бъде разгледан в зала за първо четене и гласуване.

 

3. Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс.

 

- Законопроектът накратко: Предвижда се въвеждане на машинно преброяване на резултатите от изборите, а случаите, когато това не е възможно поради непреодолими външни обстоятелства – преброяването да се извършва ръчно.

- Внесен: от група народни представители на 05.11.2015 г.;

- Статус: разпределен към Комисията по правни въпроси (водеща);

- Предстои – да бъде разгледан в зала за първо четене и гласуване.

 

 Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

02.09.2019
Из българското законодателство през изминалата седмица (26 - 30 август 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (26 - 30 август 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...

26.08.2019
Из българското законодателство през изминалата седмица (19 - 23 Август 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (19 - 23 Август 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни ...

05.08.2019
Из българското законодателство през изминалата седмица (29 юли - 2 август 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (29 юли - 2 август 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...